Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: Data og struktur er fundamentet for at skabe impact

Hvorfor skal vi bruge tid på at indsamle data og rapportere og ikke bare bruge kræfterne på at gøre godt? Det korte svar er: Fordi det, der faktisk virker, skal styrkes, skriver Hanne Brinch i denne klumme.

"Nogle fonde har egne systemer, andre kræver blot en mail, og atter andre forsøger sig med enkle skabeloner. For bevillingsmodtagere er det en jungle," skriver Hanne Brinch. [Foto: JumpStory]

For fem år siden havde jeg en vision. Jeg ville gøre det lettere for fonde og bevillingsmodtagere at dele, forstå og tale sammen om de fantastiske resultater, de skaber i fællesskab.

Nu er visionen ved at blive til virkelighed, og jeg vil her i Impact Insider dele konkrete cases med jer i den kommende tid om forskellige fonde, der arbejder målrettet med at forstå resultater. Forhåbentlig til glæde og inspiration for alle. Men tillad mig først at sætte scenen med et lille tilbageblik og et par ord om det, der er mit bidrag til at forstå resultater: den digitale platform Foundgood.

Da jeg undfangede ideen, var situationen den, at fondsbevillingerne steg år for år, og flere og flere modtog gavmilde donationer til vigtige samfundsmæssige projekter. Den udvikling er kun fortsat siden, og udfordringen, som jeg ser den, er, at meget få kan fortælle om de resultater, de skaber. Af den simple grund, at de færreste har en systematisk opsamling af data eller struktureret afrapportering.

En digital platform så dagens lys

Der bliver skam indrapporteret de fleste steder. Nogle fonde har udviklet egne systemer, andre kræver blot en mail med et word-dokument, og atter andre forsøger sig med enkle skabeloner og ganske få nøgletal. Som bevillingsmodtager er det en jungle at begå sig i, særligt hvis man får donationer fra flere fonde til det samme projekt.

Jeg kommer fra det private erhvervsliv og har indgående erfaring med digitale udviklingsprojekter. Derfor faldt det mig naturligt at overveje, om man ikke kunne sætte strøm til denne vigtige samtale mellem fonde og bevillingsmodtagere. Langsomt begyndte visionen om det, der i dag er Foundgood platformen, at tage form.

Fakta om Foundgood

Novo Nordisk Fonden har doneret 4 millioner kroner til at styrke og udvikle alle fondes arbejde med at indsamle og benytte data om resultaterne af filantropiske donationer og impact investeringer.

Donationen skal bruges til netværksaktiviteter, videndeling samt til at udvikle rapporteringsplatformen Foundgood til alle typer fondes behov.

Donationen løber over de næste to år og understøtter et innovationssamarbejde mellem 15 fonde.

Fondene binder sig ikke til at benytte Foundgood. Men fondene og nogle af deres bevillingsmodtagere bidrager til udviklingen af platformen med viden, behov og erfaringer til gavn for andre fonde, samtidig med at fondene får viden om andre fondes arbejdsmetoder og behov.

Deltagerne i innovationssamarbejdet er Poul Due Jensens Fond/Grundfos Foundation, Østifterne, Lundbeck Fonden, LB Fonden, LEO Fondet, Lauritzen fonden, Færchfonden, Bio Innovation Institute, Realdania, Liljeborg Foundation, Egmont Fonden, Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond, Den Sociale Investeringsfond, Kræftens Bekæmpelse og LEGO Fonden.

Fondsarbejde bygget på fakta og samarbejde

Men hvorfor skal vi overhovedet bruge tid på at indsamle data og rapportere og ikke bare bruge kræfterne på at gøre godt? Det korte svar er: Fordi det, der faktisk virker, skal styrkes. Vi skylder hinanden at bruge hinandens tid, kræfter og penge bedst muligt. Især når det er vigtige mål, der forfølges. Mål som at nå FNs verdensmål i 2030, afbøde de mange kriser, der for tiden ruller ind over os, og generelt styrke menneskers evne og mulighed for at tage vare på sig selv og hinanden.

Det må ikke kamme over i meningsløst bureaukrati, og dokumentation for dokumentationens skyld, og vi må erkende, at det ikke er enkelt at forstå resultater af langsigtede initiativer og indsatser. Men det må ikke stoppe os fra at starte i det små og skabe løsninger, der bruger den teknologi, vi nu har til rådighed.

På den korte bane skal det gøres nemmere og mere ensartet for alle parter at dokumentere og forstå resultaterne. På den længere bane skal al den dokumentation bruges til at lære af. Den skal hjælpe os til at træffe bedre beslutninger og styrke de vigtige initiativer og samarbejder, fondene støtter. For fondene spiller en stadig vigtigere rolle i at forme vores samfund. Så lad os gøre det så godt og nemt som muligt.

Til oktober lancerer vi version 4.0

Om en måned lancerer teamet bag platformen version 4.0. Der er nu 15 fonde, der i større eller mindre grad har involveret sig i at give ideer til og indsamle data via platformen, og der er 276 forskellige bevillingsmodtagere, der har afrapporteret på 471 projekter.

Fondene får et overblik over de initiativer, de støtter. De modtager afrapporteringen i et ensartet format, og det hele ligger samlet et sted. Ved hjælp af platformen vil de få en status over samtlige indberettede projekter. De kan se milepælsplaner, og de vil kunne skabe sig et overblik over, hvilke verdensmål de støtter op om for nu blot at nævne nogle få af de nye funktionaliteter, der er på vej. 

Bevillingsmodtagerne får på den anden side et hjælpeværktøj til løbende at kunne dokumentere og afrapportere på deres projekter. Platformen er bygget op om den logiske model, og i pædagogiske trin fører den brugeren igennem de tre klassiske faser med input, aktiviteter og resultater. Det er muligt at uploade fotos og filer, og på den måde løbende at dokumentere konkrete aktiviteter.

Nyttig for både små og store

En af de danske fonde, der er længst med et systematisk og struktureret arbejde med afrapportering og opfølgning på resultater, er Novo Nordisk Fonden. De har også finansieret det meste af processen indtil nu, samt den seneste udvikling, hvor platformen kan tilpasses hver enkelte fond og typen af initiativer, de støtter ud fra netop deres formål, temaer, metrikker, og hvad der ellers er i spil.

Jo flere og mere forskelligartede de fonde og organisationer der er med er, jo bedre data kan vi på sigt samle og dele på tværs, så erfaringer og viden fra selv små organisationer og fonde kan komme alle til gode.

Den ultimative vision

Og skulle jeg selv se fem år frem, så ser jeg Danmark som et foregangsland i arbejdet med at forstå resultaterne af de initiativer, som landets mange fonde finansierer. Jeg ser Foundgood platformen som stedet, hvor bevillingsmodtagere ubesværet orienterer om input, aktiviteter og resultater. Og hvor fondssekretariaterne let får et overblik, dashboards og rapporter til deres bestyrelser, som på et dokumenteret og oplyst grundlag kan evaluere fondens vigtige arbejde og lægge strategien for fremtidens donationer. 

Jeg ser projekter og uddelingstemaer blive sammenlignet på tværs af forskellige fonde og samarbejdspartnere og justeret på baggrund af andres erfaringer og dokumenterede resultater og videreført i en endnu bedre og mere effektfuld udgave.

Jeg ser en frugtbar samtale mellem fonde og bevillingsmodtagere, mellem fonde og fonde og ikke mindst mellem fonde og det omgivende samfund. En samtale muliggjort af en platform, der gør det nemmere at forstå resultater, men allermest af menneskene i de mange vigtige fonde og organisationer, der nu som det naturligste i verden taler om de resultater, de sammen skaber og lærer af hinanden.

Forandringer er konkrete

Som sagt lancerer vi næste version af Foundgood platformen meget snart. Når det er sket, vil jeg dele konkrete fortællinger med Impact Insiders læsere om de fonde og organisationer, som driver udviklingen i et tæt parløb med mig og mit team. Og skulle nye fonde få lyst til at være med, så tag endelig fat i mig.


Hanne Brinch stiftede i 2017 den formålsdrevne virksomhed Found Aid, der driver platformen Foundgood. Hanne har tidligere været 20 år i erhvervslivet hos Mærsk og som partner i konsulentvirksomheden Accenture. Hun er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og sidder i bestyrelsen for foreningen 2030 Beyond. Du kan kontakte Hanne på hannebrinch@found-aid.org


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Artikel

Det kræver nye fortællinger og nye målemetoder, hvis organisationer skal rykke på diversitet, lighed og inklusion, mener Moussa Mchangama, som er medstifter af virksomheden...

Viden udefra

Det er uklart, om fondes uddelinger er omfattet af EU’s nye rapporteringsdirektiv, CSRD. Men ønsket om at skabe bæredygtig impact er kommet for at...

Artikel

Sociale investeringer har de seneste år fundet vej til Norden, men erfaringerne og tilgangene har været forskellige. Det har VIVE samlet op på i...

Værktøjer

Mangfoldige organisationer skaber bedre beslutninger og resultater. Men hvordan ved du, om I er på rette vej? Med data, siger virksomheden Clear Impact. Find...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider