Connect with us

Hvad søger du?

Impactordbogen

Impact er et vanskeligt sprog at tale. Begreberne er svære. Og der er delte meninger om deres betydning.

Impact Insider og Foundgood har en fælles mission om at gøre det lettere at tale og forstå impact. Derfor er vi gået i gang med at udvikle en brugergenereret ordbog over de mest anvendte begreber og definitioner.

Meningen er, at ordbogen over tid skal udvikle sig til et digitalt opslagsværk for alle, der interesserer sig for impact. Vi vil løbende føje nye ord til ordbogen, ligesom vi vil rette begreberne til, så de så præcist som muligt afspejler den måde, de bliver anvendt på.

Vi håber, at I vil bidrage til at skabe et fyldigt opslagsværk. I kan sende jeres ord og forklaringer til carsten@impactinsider.dk

C

Collective Impact Indsats på tværs af en række aktører, der alle arbejder inden for samme forandringsteori, men med hver deres delelement. Der er ofte aftalt, hvordan der følges op på metrikker, og hvad succeskriterier er, men aktiviteter planlægges af hver aktør.

D

Den Logiske Model Den forventede kausale sammenhæng mellem mål, aktiviteter og resultater.

F

Forandringsteori (TOC) En metode til logisk at arbejde sig fra problem og vision til projektmål, de nødvendige aktiviteter og forventede resultater. Indeholder antagelser og kobles ofte efterfølgende med en evalueringsteori.

I

Impact Langsigtede forandringer på mennesker og miljø som følge af aktiviteter fra organisationer og individer. Disse forandringer kan være positive og negative, tilsigtede og utilsigtede.

Impact Management Løbende vurdering af udvikling på metrikker og tilpasning af aktiviteter for at nå ønskede resultater.

Impact Measurement Løbende opfølgning på metrikker undervejs i et forløb.

Indikator Et afgørende tegn på, at de ønskede resultater nås på sigt – eller om initiativet fejler.

K

Key Performance Indicator (KPI) Et kvantitativt mål for en udvikling, der kan følges over tid.

L

Logframe (The Logical Framework) Et planlægningsværktøj, der beskriver målsætningerne for et projekt, og hvordan de vil blive målt.

M

Metrik En måleenhed. Det samme som en KPI, altså et kvantitativt mål for en udvikling, der kan følges over tid.

Milepæl/-plan Tidspunkter for, hvor en metrik forventes at nå et særligt niveau. Plan indeholder ofte mange metrikker.

O

Outcome harvesting Metode til at forstå adfærdsændringer ofte i komplekse forandringer, i stedet for at følge alle aktiviteter og output.

S

Succeskriterie Et mål for, hvilken værdi en indikator eller metrik skal/bør opnå, ofte på et bestemt tidspunkt.

Copyright © Impact Insider