Connect with us

Hvad søger du?

Artikel

Skal vi slå impact ihjel? Der blev ikke lagt fingre imellem til første åbne redaktionsmøde

Diskussionen gik fra ledelse og strategi over social effekt-investering til omvendt creaming – alt sammen bundet sammen af dagens tema, impactmåling. Og så vi fik sendt en journalist mod Nordjylland med et tip til en god historie.

Det var en lille, men engageret gruppe, der deltog i Impact Insiders åbne redaktionsmøde. [Foto: Andreas Grynderup]

”Er vi alle sammen blevet forhekset i jagten på impact i stedet for at fokusere på det, vi rent faktisk gør,” spurgte en læser:

”Burde vi gå væk fra det store mål om at måle impact?”

Impact Insiders første åbne redaktionsmøde blev skudt godt i gang med varm kaffe og endnu varmere takes på impactmåling.

”Impact er et sindssygt vigtigt begreb at slå ihjel,” var en af de første ting, der blev sagt, efter at chefredaktør Carsten Terp havde budt velkommen.

Og selv om udsagnet lyder en smule voldsomt, var det for at understrege en læsers pointe om, at der bliver lagt for meget vægt på slutresultatet og ikke nok på, om arbejdet faktisk udføres arbejdet godt nok; om vi lærer af de ting, vi gør, og løbende selv forholder os kritisk til effekten.

”Vi fokuserer for meget på dimsen og glemmer organisationen,” fortsatte en anden læser og sendte samtalen i retning af ledelse og kapacitetsopbygning, hvor jeg selv blev inspireret til et kommende event: ’Fra ildsjæl til impactleder’.

”Sociale effekt-investeringer kommer til at stå i vejen for det gode samarbejde. Det rykker i for høj grad fokus over på de hårde, kvantificerbare resultater.”

Sådan blev der taget hul på mødets sidste emne, hvor der blev spurgt:

“Har investorer så dårligt indblik i kompleksiteten på det sociale område, at de kommer til at slå det ihjel?”

Klokken blev hurtigt ni, og mødet sluttede med to deltagere, der på vej udtalte ”en kop kaffe snart”.

Mere du kan læse:

Artikel

Virksomheder skal gøre verden bedre og kunne dokumentere deres påstande, mener Richard Georg Engström. Med et nyt acceleratorforløb vil han bygge impact ind i...

Artikel

Companies must make the world a better place and be able to document their claims, says Richard Georg Engström. With a new accelerator course,...

Artikel

Databasen Upright giver indsigt i, hvordan flere end 10.000 selskaber påvirker verden. Min drøm er, at alle har adgang til reel information om virksomheders...

Artikel

The database Upright provides insight into how more than 10,000 companies influence the world. My dream is that everyone has access to real information...

Copyright © Impact Insider