Connect with us

Hvad søger du?

Event

Løsningsworkshop: Sådan styrker vi samarbejdet mellem kommuner og velfærdsstartups 

Startups kan levere løsninger, der letter presset på den kommunale velfærd – hvis de vel at mærke kan trænge igennem. For der er sat spærringer op på vejen mellem virksomheder og kommuner. Sammen med eksperter og læsere gik Impact Insider på jagt efter løsninger, der kan bane vej for bedre samarbejde.

I panelet: Christian Brix (tv), Bettina Horn, Nicklas Stenfeldt og moderator Carsten Terp, chefredaktør for Impact Insider (th). [Foto: Rikke Gemzøe]

Samarbejdet mellem kommuner og velfærdsstartups halter gevaldigt. Det er billedet, der tegnes i rapport fra Nordic Innovation, som Impact Insider tidligere har beskrevet.

Ifølge rapporten er der fire barrierer, som blokerer for samarbejdet og dermed står i vejen for udviklingen af nye løsninger på centrale velfærdsudfordringer.

  • Der er uklarhed om, hvilke løsninger kommunerne har behov for, og hvad startups kan levere
  • Det er svært for kommuner at håndtere risikoen ved nye løsninger og nye virksomheder
  • Kommunernes processer kræver tid, som iværksætterne ikke har
  • Hensynet til den daglige drift gør det svært at finde ressourcer til at implementere nye løsninger

For at nedbryde barriererne havde Impact Insider inviteret til løsningsworkshop, hvor et indbudt panel sammen med en kreds af vores læsere gik på jagt efter løsninger.

Hvad er løsningerne?

Forretningschef Stine Lomholt fra Den Sociale Kapitalfond, som er den danske partner i Nordic Innovation, gennemgik de væsentligste blokeringer for det gode samarbejde og præsenterede også syv anbefalinger, der skal rydde sten af vejen.

SYV ANBEFALINGER TIL ET BEDRE SAMARBEJDE

1. Træn & Uddan: Uddan velfærdsstartups til at forstå den offentlige sektor.
2. Fund & de-risk: Lancér innovationsfinansieringsprogrammer til kommuner og velfærdsstartups for at mindske risikoen ved at teste innovative løsninger.
3. Støt & udbred: Opret et nationalt velfærdsinnovationslaboratorium for at støtte og lette testning af nye innovative løsninger.
4. Facilitér måling af resultater: Øg kompetencen inden for impact-måling og ledelse og giv adgang til data for at modellere potentielle resultater.
5. Investér & skalér: Tilføj katalytisk kapital i skræddersyede finansieringsløsninger som blandet finansiering og resultatbaseret finansiering.
6. Kommunikér og markedsfør: Skab arenaer (events) og en online markedsplads, hvor den offentlige sektor kan udtrykke deres behov, og hvor velfærdsstartups kan præsentere deres løsninger for potentielle investorer, kunder og partnere.
7. Gør det til en prioritet: Gør social innovation til en prioritet og fastsæt strategiske mål, der giver mulighed for, at ressourcer og tid kan frigøres til innovation.

Herefter tog løsningspanelet plads i de høje stole. Det bestod af Bettina Horn, projektleder for “Sammen mod Ensomhed” i Gladsaxe Kommune, og Nicklas Stenfeldt, medstifter af Elderlearn, som matcher ensomme ældre borgere med nydanskere, som ønsker at lære dansk. 

Imellem de to, i hvert fald i overført betydning, sad Christian Brix, seniorudvikler hos Erhvervshus Hovedstaden og i det daglige en slags mediator, som vejleder virksomheder i samarbejdet med myndigheder. Christian Brix har speciale i velfærds- og sundhedsydelser til både det private og det offentlige marked og er medforfatter til bogen “10 skarpe om at mødes – en håndbog om, hvordan virksomheder samarbejder med kommuner”. 

Tilstedeværelse og research

Diskussionen startede med virksomhederne vanskeligheder med at finde vej til den rette medarbejder i en kommune – især hvis den ydelse, virksomheden tilbyder, ligger inden for flere områder. Det er for eksempel tilfældet for Elderlearn, som både arbejder med ensomhed og integration.

“Man kan sagtens komme til at gå til den forkerte i kommunen,” sagde Bettina Horn:

“Hvis Nicklas var gået til en i integrationsafdelingen med Elderlearn, var det ikke sikkert, at samarbejdet var blevet til noget. Man skal virkelig trevle kommunernes hjemmeside igennem, for at finde den rigtige afdeling og medarbejder. Et godt sted at starte er i konsulent-niveauet.”

“Det handler også meget om tilstedeværelse,” tilføjede Nicklas Stenfeldt.

“Da vi startede Elderlearn, tog vi to personer til konference i KL; ikke fordi, der var brug for to af os til at lytte til det faglige, men så vi kunne sidde ved to forskellige borde ved frokosten og lytte på samtalen og fortælle om Elderlearn. Man skal være nærværende og til stede hele tiden. Jeg har lukket en aftale over Messenger klokken ni om aftenen og på Folkemødet.” 

“Og så handler det om research,” fastslog Christian Brix.

“Kommuner er store, komplicerede virksomheder med flere tusinde ansatte og endnu flere brugere. Heldigvis er der mange relevante informationer at hente på hjemmesiderne. Blandt andet referater fra kommunalbestyrelsesmøder, hvor man kan læse, hvad kommunerne lige nu er mest optaget af.” 

Og netop den viden er essentiel, ifølge Christian Brix.

“Det handler for virksomhederne om at forstå sin kunde, kommunen, og hvad kommunen mangler for bedst at kunne betjene borgerne. Derfor skal virksomhederne tale ind i borgernes behov.” 

Nice to have og need to have

“Iværksætterne skal fokusere mere på SKAL-opgaver – de opgaver kommunen skal løse – i stedet for KAN-opgaver – de opgaver, kommunerne kan vælge at løse,” indskød en gæst i publikum. 

Og det var Nicklas Stenfeldt enig i.

“Vores oplevelse er, at mange kommuner er så pressede på økonomien i øjeblikket, at man som virksomhed skal være need to have for at komme til,” sagde han.  

Deraf følger et behov for, at kommunerne er gode til at identificere og kommunikere, hvilke opgaver der er need to have. Men det er ikke nødvendigvis så enkelt.

Sidste år udgav Akademiet for Social Information en rapport om samfundsiværksættere. Og Clara Dawe fra akademiet pointerede, at kommunerne ikke altid er klar over, hvad de mangler. Derfor er der brug for iværksætternes unikke blik for innovation og evnen til at præsentere kommunerne for noget, de ikke har set før, men som faktisk løser velfærdsproblemer. 

Iværksætteri skal kobles med velfærd

I den politiske dagsorden er der brug for at knytte iværksætteri bedre sammen med velfærd, pointerede Clara Dawe. Hun oplever, at begge de to dagsordener politisk italesættes som vigtige, men fuldstændig afkoblet fra hinanden.

“Vi er nødt til at koble iværksætterdagsordnen med velfærdsdagsordenen og skabe et fælles sprog om ‘forretning mod en bedre verden’, der gør det mere legitimt, at være en social startup.”

Der var i det hele taget enighed om behovet for et større landspolitisk fokus på social innovation som en vej til nye velfærdsløsninger.

Du kan læse mere om udfordringer og løsninger på samarbejdet mellem kommuner og velfærdsstartups i Nordic Innovations rapport og i bogen 10 skarpe om at mødes – en håndbog om hvordan virksomheder samarbejder med kommuner

Mere du kan læse:

Artikel

Kantine-frokost- og cateringbranchen kan bidrage til en bæredygtig verden i højere grad, end den gør i dag. Mød to virksomheder, der arbejder på at...

Artikel

Efter konkursen sidste år strømmer øllet igen ud af hanerne hos People Like Us. Stifteren Lars Carlsen vil arbejde på at opskalere og udbrede...

Artikel

Danmark har kun knap to procent vild natur. Det er uhyggeligt, mener Aviaja Riemann-Andersen. Mød medstifter og direktør i virksomheden Agrain i denne uges...

Viden udefra

Hvis vi for alvor skal hjælpe mennesker, skal vi blive bedre til at sætte systemerne til side og inddrage det enkelte menneske, skriver Helle...

Copyright © Impact Insider