Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: Bæredygtig ledelse handler om mere, end man måske skulle tro

Jeg har brugt de seneste tre år på at forme og undersøge begrebet ”bæredygtig ledelse”. Og det handler slet ikke så meget om klima, som man måske ville tro, skriver Jesper Dalgaard Pøhler.

Ansvaret for menneskelig og planetarisk trivsel bør ligge implicit i begrebet ledelse, skriver Jesper Dalgaard Pøhler. [Foto: Midjourney]

Af Jesper Dalgaard Pøhler

Lad det være sagt med det samme: Min undersøgelse er ikke videnskabelig. Jeg har ikke uddelt spørgeskemaer, jeg har ikke trawlet nettet systematisk igennem, og jeg har ikke skrevet videnskabelige artikler. Derfor kan – og bør – min udlægning diskuteres og kvalificeres.

Jeg har til gengæld læst en hulens masse artikler (både videnskabelige og populære), jeg har læst og hørt en række øjenvidneberetninger, og jeg har interviewet forskellige ledere og ledelseskonsulenter. Og så har jeg startet podcasten Bæredygtig ledelse, hvor jeg undersøger emnet.

Jeg oplever, at bæredygtig ledelse kan være fluffy og et begreb, som alle kan tage til sig og bruge, som de har lyst. For nogle handler det om at undgå stress, for nogle om klima og for andre om økonomi. Men sådan behøver det ikke at være.

Begrebet rummer nemlig både ambitioner og definitioner, og jeg mener, det kan tjene som en rettesnor for de ledere, der lige nu skal navigere i en verden præget af kriser og modsatrettede behov, og som er på vej ud i relativt ukendt farvand, hvor den økonomiske bundlinje skal holdes oppe, men hvor der samtidig er en forventning om, at trivslen højnes, CO2-reduktionerne presses i bund, og naturen blomstrer omkring forretningen.

Hvad er bæredygtig ledelse?

Bæredygtig ledelse består af to ord. Bæredygtighed handler om at tage ansvar for kommende generationer og videregive en verden, som de kan nyde i samme grad, som vi andre har nydt den. Bæredygtighed er en helhedstilgang til livet, hvor der er plads til både natur, dyr og mennesker – ikke, fordi vi er filantroper, men fordi vi respekterer alt liv på jorden. Ikke kun vores eget.

Ledelse handler om at tage ansvar for mennesker og samfund. Ledelse er i mange tilfælde et personligt anliggende, der påvirker andre. Lederen udøver ledelse i en balancegang mellem fokus på organisationens ve og vel, topledelsens eller bestyrelsens forventninger og hensynet til de mennesker, ledelsen påvirker. Alt dette skal ske med øje for den påvirkning, organisationen har på det omgivende samfund og naturen i og omkring det.

Ledelse er forbundet med en stigende kompleksitet, og ledere får kastet den ene nye retning og ”skal og bør” i hovedet efter den anden. Så hvorfor smide endnu et begreb efter de stakkels folk, der kæmper for at nå deres KPI’er sideløbende med MUS, personlig udvikling, visioner, planer og et hav af møder?

Jeg præsenterer begrebet, fordi jeg tror på, at det kan være en hjælp for de ledere, der finder det svært at presse hensynet til ”det store hele” eller ”klima” eller ”biodiversitet” ind i en i forvejen presset hverdag. Hvad er lederens rolle i alt det her, og hvornår er ”naturen” et ledelsesansvar?

Tre hensyn kendetegner bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse er en udvidelse af ledelsesbegrebet. Ingen vil sætte spørgsmålstegn ved, at man som leder skal have styr på økonomien. Selvfølgelig træffer du økonomisk ansvarlige beslutninger, og selvfølgelig stiller du kritiske spørgsmål til omkostninger, profit og andre økonomiske aspekter af en beslutning. Også selv om du ikke er økonomidirektør. Det ligger implicit i ledelsesansvaret.

Hvad der også bør ligge implicit, er ansvaret for menneskelig og planetarisk trivsel. Det er ikke kun et HR-anliggende eller nice to have, at vi ikke udleder unødvendig CO2, forurener nærmiljøet eller stresser medarbejderne. Det er need to have, og det er lederens (med)ansvar at sikre disse ting.

Hensyn til mennesker, klima og miljø bør være en hygiejnefaktor, ligesom det er det i dag, at du ikke overskrider budgetterne, medmindre der er meget gode grunde til det, eller der bliver tilført nye midler andre steder fra. På samme måde har vi behov for et socialt budget og et grønt budget.

Ud over hensynet for hensynet skyld, vil jeg også påstå, at det udvidede ledelsesansvar, der ligger i bæredygtig ledelse, er med til at løfte jeres performance. Psykologisk tryghed, mindfulness, samfundsansvar, klimatiltag og kønsdiversitet er alle initiativer og indsatser, der er forretningsmæssigt fornuftige.

I forhold til diversitet kommer fire forskellige hjerner og livserfaringer eksempelvis frem til bedre løsninger end fire ens hjerner og relativt ens levede liv. Men det er også mere end det. Ved at være forrest i feltet på den bæredygtige dagsorden, har I bedre muligheder for at tiltrække talenter, etablere nye partnerskaber og erobre nye markeder.

Bæredygtig ledelse er en tilgang, ikke et værktøj

Bæredygtig ledelse handler derfor om at tage ledelsesmæssigt ansvar for den ydre bæredygtighed i form af CO2-reduktioner, mental sundhed, økonomi, biodiversitet, ligestilling og uddannelse – altså, verdensmålene. Og så handler det om at tage ansvar for den indre bæredygtighed med begreber som autenticitet, mod, empati, relationelle kompetencer, compassion, ydmyghed og frem for alt: nysgerrighed. Her kan man med fordel skæve til filosoffen Aristoteles’ dydsteori, som der ikke er plads til at udfolde her.

Så helt konkret er bæredygtig ledelse, når lederen bruger sin ledelsesposition til at prioritere og ligestille tre områder gennem sine beslutninger:

  1. Økonomisk performance
  2. Social performance
  3. Grøn performance (miljø og klima)

Du kender det sikkert som ”den tredobbelte bundlinje”, men som ophavsmanden John Elkington selv har udtalt, er det meget mere end et måleværktøj. Det handler om at gå anderledes til verden.

Derfor tror jeg også, at der er sat noget af det helt rigtige i gang med de indre udviklingsmål, som Stockholm Resilience Center lancerede i 2021. Bæredygtig ledelse er en vej til at opnå ydre balance på tre bundlinjer, men det kommer kun i stand, hvis den indre balance følger med.

Ledere skal altså ikke bedrive bæredygtig ledelse, fordi det er en god forretning. Det er det også, men først og fremmest er bæredygtig ledelse god ledelse.


Jesper Dalgaard Pøhler er selvstændig bæredygtighedskonsulent og har sammen med Connie Svabo skrevet bogen “Lev bæredygtigt. Kom nu. Du kan godt!”
Jesper er filosof og kommunikatør af uddannelse og medlem af henholdsvis bestyrelse og advisory board i organisationerne Sustainable Change Makers og Positive Impact. Han laver desuden en række podcasts om ledelse og bæredygtighed.


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Viden udefra

NGO’er er afgørende i vores bestræbelser på at skabe en bedre verden. Men de bliver holdt i et økonomisk fængsel af deres donorer. Det...

Artikel

Skal de europæiske samfund lykkes med at skabe flere impactvirksomheder, der kan løse nogle af de enorme samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, kræver det...

Artikel

Der er behov for nye forretningsmodeller, som samtænker planeten og profitten. Goodwings har sat sig for at lave grundlæggende om på rejsebranchen.

Artikel

Virksomheder, der gør sig umage med at tage ansvar for planeten, oplever, at det er svært at konkurrere med virksomheder, der er villige til...

Copyright © Impact Insider