Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: Kan det overhovedet betale sig at investere bæredygtigt?

Bæredygtige investeringer halter lidt efter traditionelle investeringer i øjeblikket. Hvorfor, og kan det egentlig betale sig at investere bæredygtigt? Jakob Lage Hansen fra DoLand forklarer.

Pilen har peget en del nedad i 2022, og bæredygtige investeringer har givet større tab end markederne generelt. Kan det overhovedet betale sig at investere bæredygtigt? [Foto: Jumpstory]

En dyne af usikkerhed har lagt sig over de finansielle markeder.

Inflationen er den højeste i årtier, og centralbankerne forsøger at få bugt med den ved at drosle ned for stimulanserne og hæve renterne. Krigen i Ukraine er først og fremmest en menneskelig tragedie, men den har samtidig åbnet op for før utænkelige scenarier og skubber yderligere på inflationen på grund af manglende leverance af råvarer. Corona spøger endnu og har lukket dele af Kina ned, og det udfordrer de globale forsyningskæder. 

Det er en giftig cocktail for de finansielle markeder, hvor pilen har peget en del nedad i 2022. Også bæredygtige investeringer har givet tab i dette miljø – også større tab end markederne generelt. Det rejser et naturligt spørgsmål: Kan det overhovedet betale sig at investere bæredygtigt?

Hvorfor skulle ordentlighed ikke være en god forretning?

Hos DoLand sigter vi efter det, man kalder triple impact: finansiel impact, social impact og klima og miljømæssig impact. Vi har en fast overbevisning om, at de går hånd i hånd, og at bæredygtig impact ikke er på bekostning af finansielle afkast.

For hvorfor skulle det ikke være en god forretning at spare på strømmen, behandle sine medarbejdere ordentligt og drive sin virksomhed ledelsesmæssigt fornuftigt – for at karikere det en lille smule ?

Hvis man dertil lægger en forventning om, at verden er i gang med en grundlæggende bæredygtig omstilling med stort internationalt fokus på tværs af forretning, politik og civilsamfund, så bør bæredygtighed ikke være det værste fokus for ens investering. 

Bæredygtighed giver bedre afkast

Heldigvis så behøver vi ikke diskutere det så længe, for der er masser af data, der understøtter påstanden. I hvert fald når det kommer til de såkaldte ESG-investeringer – investeringer i virksomheder, der drifter med fokus på miljøpåvirkning, sociale faktorer og god selskabsledelse.

Friede, Busch og Bassen (2015) har kigget på tværs af 2.000 akademiske studier, der undersøger sammenhængen mellem ESG og finansielle afkast. Over 60 procent af studierne viser, at investeringer med bæredygtigt fokus har givet et højere afkast end en traditionel investering for samme risiko. I knap 30 procent af undersøgelserne er der en neutral sammenhæng, mens der i knap 10 procent har været en negativ sammenhæng.

Så selv om det ikke er entydigt, er der overvældende data for, at det ikke har været en dårlig forretning at investere bæredygtigt – tværtimod. Det gælder vel at mærke på tværs af tid (fra 1970’erne og frem), på tværs af aktivklasser (altså for aktier, obligationer og ejendomme) samt på tværs af geografier (det vil sige for Europa, Asien og Amerika). 

Bæredygtige investeringer tåler bedre uro

Selv om vi ikke kan sige noget håndfast om det fremadrettede på baggrund af det, og fremtidige afkast på ingen måde er garanteret, så giver det da et fingerpeg.

Et nyere studie af Whelan, Atz and Clark (2020) kigger på de fem efterfølgende år og yderligere 1.000 studier og finder lignende resultater. Her findes også en lignende sammenhæng mellem et klima-fokus og finansielle afkast.

Studiet er også interessant, da det viser, at bæredygtige investeringer har en tendens til at falde mindre end markederne generelt, når der er uro. Men det viser samtidig, at der også kan være lange perioder, hvor bæredygtige investeringer klarer sig dårligt, og hvor tålmodighed er påkrævet.

Fremtidens løsninger straffes af stigende renter

Det sidste får os tilbage til den nuværende situation. Bæredygtige investeringer har ikke klaret sig så godt i 2022. Det skyldes blandt andet stigende oliepriser, som har løftet den traditionelle energisektor, der derved har givet bæredygtige investeringer baghjul.

Derudover har der været en tendens til, at selskaber med en relativt stor del af indtjeningen i fremtiden i forhold til i nutiden har været ramt hårdere på grund af de stigende renter. En del bæredygtige selskaber har en sådan vækstprofil.

Bølgegangen i 2022 peger på en grundlæggende præmis ved at investere, som jeg nok også over tid vil vende tilbage til. Der vil være perioder med tab. Det er markedets natur.

Men det er også markedets natur, at det stiger over tid. Når man investerer, skal man derfor have de lange briller på. Det gælder også for bæredygtige investeringer.

Bæredygtige investeringer har så den fordel, at man kan lune sig ved sin impact, når der i perioder blæser kolde vinde på de finansielle markeder.


Jakob Lage Hansen er founder og CEO i den digitale investeringsplatform DoLand. Jakob er uddannet økonom og har tidligere arbejdet med investering i banker og kapitalforvaltere.

Mere du kan læse:

Artikel

Med brug af kunstig intelligens har tech-firmaet SpectrEco analyseret 77 brancher og forbundet dem til alle krav og standarder om ESG og bæredygtighed i...

Viden udefra

Forsikringsprodukter kan forekomme kedelige, men de er i deres essens designet til at gøre gavn. Tænk formål og mening ind i nye produkter, og...

Artikel

Using artificial intelligence, the tech company SpectrEco has analyzed 77 industries and connected them to all requirements and standards on ESG and sustainability in...

Viden udefra

Insurance products may seem boring, but at their core they are designed to do good. Think purpose and meaning into new products and you...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider