Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Forstå velfærdsstaten: Her forklarer to velfærdskapaciteter, hvorfor vi har det samfund, vi har

Hvordan fungerer den danske velfærdsstat? To af landets største kapaciteter inden for velfærdsforskning, Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen, mødes i en podcastserie om den velfærdsstat, der udgør rammen om vores samfundsliv.

Hvordan har vores velfærdsstat udviklet sig, og hvilke udfordringer har den i dag? Lyt med her. [Foto: Jumpstory]

Samfundsproblemer skal løses så effektivt som muligt og med mest mulig effekt for hver krone, vi investerer.

Det er udgangspunktet for Impact Insider. Derfor stiller vi viden til rådighed for alle, som arbejder på at løse samfundsproblemer – uden at skele til, om de kommer fra det offentlige, erhvervslivet eller civilsamfundet.

En forudsætning for at løse problemer er imidlertid, at vi forstår den kontekst, problemerne findes i. Jo bedre vi forstår selve problemet, rammerne omkring det, kulturen i det system, der omgiver problemet og vilkårene for de mennesker, der oplever problemet – og arbejder på at løse det – jo bedre kan vi finde gode, holdbare løsninger.

Derfor er vi glade for, at rådgiveren, forfatteren og tidligere stifter af og chefredaktør på netmediet Den Offentlige, Nick Allentoft, har stillet en podcastserie om velfærdsstaten til rådighed for os.

For velfærdsstaten er immervæk den overordnede ramme for samfundslivet i Danmark og en betragtelig del af den verden, der omgiver os. Den er det fundament, vi står på i vores arbejde med at løse samfundsproblemer.  

Podcastserien består af en samtale i fire dele mellem Nick Allentoft og to af de forskere, som har beskæftiget sig mest med velfærd i Danmark – nemlig Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen.

Ove Kaj Pedersen er politolog og professor emeritus i komparativ økonomisk politik ved Copenhagen Business School. Og så er han ikke mindst kendt for at bringe begrebet konkurrencestaten ind i den danske debat med sin bog fra 2011.

Jørn Henrik Petersen er cand.oecon., ph.d., dr.phil. og professor og leder af Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet. Han har været medlem af en række offentlige kommissioner – heriblandt Socialkommissionen og Velfærdskommissionen.

De to velfærdsforskere bringer en menneskealder af velfærdsviden ind i samtalen med Nick Allentoft. Og igennem tiden har de ikke altid været lige enige. Men måske er de ved at nærme sig hinanden.

I finder samtalen her. Tak til Nick Allentoft for at stille serien til rådighed.

Mere du kan læse:

Artikel

Impact Insider skal hjælpe organisationer, virksomheder, fonde, investorer og offentlige institutioner med at finde ud af, hvordan de bedst gør gavn for samfundet –...

Inspiration

Socialt iværksætteri er noget af det mest meningsfulde, man kan foretage sig, og rammevilkårene er overordnet gode. Men der mangler sparring om bæredygtige forretningsmodeller,...

Artikel

Innovation er som en bibelsk plage, der fejer hen over organisationerne, mener professor ved Stanford Universitet Christian Seelos. Et vist mål af innovation er...

Inspiration

Foreningen FISKEN vil gerne måle, hvilken forskel den sociale organisations værested gør for brugerne. Men hvordan kan man det uden at spolere det fristed,...

Copyright © Impact Insider