Connect with us

Hvad søger du?

Artikel

Reformkommissionens 6 principper for samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund

Kommunerne skal opbygge partnerskaber med virksomheder og civilsamfundsorganisationer, og viden om effektive tiltag skal deles bedre. Her er Reformkommissionens forslag til seks principper, der indgå i samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Velkommen på startskamlen: Her er reformkommissionens seks principper for, hvordan kommuner skal samarbejde med virksomheder og civilsamfund. [Foto: JumpStory]
1. Politisk ejerskab

Et stærkt partnerskab mellem kommunen og de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen forudsætter, at kommunalbestyrelsen giver det høj prioritet og vedvarende politisk og ledelsesmæssigt fokus. Det politiske ejerskab er nøglen til, at virksomhederne har interesse i at bidrage til de lokale udviklingsstrategier. Og det politiske ejerskab er også forudsætningen for, at samarbejdet med virksomhederne præger den interne kultur i alle de afdelinger, der har den daglige kontakt med udsatte borgere. 

2. En langsigtet indsats

At opbygge partnerskaber med virksomheder og civilsamfund er en langsigtet proces for den enkelte kommune, hvor meget handler om at forandre kultur og vante måder at arbejde på. Mange indsatser vil også først vise positive effekter senere hen, fx effekten af lommepengejob på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Tålmodighed med resultater er helt nødvendig. Og det kræver en vedvarende kommunal prioritering. 

3. Ny rolle for kommuner – netværksfacilitator:

Udvikling af stærke partnerskaber ændrer også kommunens egen rolle fra primært at være serviceleverandør til i højere grad at blive netværksfacilitator. Samtidig med at kommunen naturligvis fortsat leverer lovfastsatte indsatser til borgere med komplekse problemer. Netværksfacilitator betyder, at man lægger mindre vægt på at stille egne jobrettede indsatser til rådighed for borgeren (fx kurser i jobcenteret) og større vægt på at understøtte en lettere vej til arbejdsmarkedskontakt hos virksomheder mv. Eller for de unges vedkommende at hjælpe dem ind i relationer og fællesskaber (arbejdspladser, mentorfamilier, fritidsjob, foreninger mv.). 

4. Kompetencer til samarbejdet med virksomheder og civilsamfund:

Det kræver andre kompetencer end traditionel sagsbehandling at kunne håndtere samarbejdsrelationer med virksomheder og foreningsfolk. Der er fx brug for virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter og frivilligkoordinatorer, som samarbejdspartnerne anerkender og har tillid til. Og der er brug for professionalisering i samarbejdet med civilsamfundsorganisationer mv. for at sikre gode stabile samarbejder. 

5. Det skal være administrativt let:

Kommunens samarbejdspartnere skal opleve, at det er let at håndtere samarbejdet med kommunen. Det skal være tidsmæssigt overskueligt, nemt at gennemskue støttemuligheder og problemfrit at efterleve krav til dokumentation mv. 

6. Mere evidens og videndeling mellem kommunerne:

Mange af de gode og succesfulde initiativer, der i dag eksisterer i enkelte kommuner, bør være skalérbare og kunne udbredes i andre kommuner.

Mere du kan læse:

Artikel

Socialt udsatte fryses ude af banksystemet: konti lukkes af bankerne, og de udsatte får nej til at oprette nye andre steder. Det fastlåser deres...

Artikel

Energi til Hinanden startede som en indsats for unge i udsatte positioner i Esbjerg. Med resultater over forventning vil kommunen nu udbrede metoden til...

Artikel

Det kan lade sig gøre at hjælpe sårbare og udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet – og samtidig forbedre den kommunale økonomi. Men det kræver,...

Artikel

Reformkommissionen er kommet med sin sidste rapport. I den fremhæver de flere virksomme indsatser, som Impact Insider tidligere har fortalt om. Læs mere om...

Copyright © Impact Insider