Connect with us

Hvad søger du?

Artikel

Reformkommissionens 6 principper for samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund

Kommunerne skal opbygge partnerskaber med virksomheder og civilsamfundsorganisationer, og viden om effektive tiltag skal deles bedre. Her er Reformkommissionens forslag til seks principper, der indgå i samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.

Velkommen på startskamlen: Her er reformkommissionens seks principper for, hvordan kommuner skal samarbejde med virksomheder og civilsamfund. [Foto: JumpStory]
1. Politisk ejerskab

Et stærkt partnerskab mellem kommunen og de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen forudsætter, at kommunalbestyrelsen giver det høj prioritet og vedvarende politisk og ledelsesmæssigt fokus. Det politiske ejerskab er nøglen til, at virksomhederne har interesse i at bidrage til de lokale udviklingsstrategier. Og det politiske ejerskab er også forudsætningen for, at samarbejdet med virksomhederne præger den interne kultur i alle de afdelinger, der har den daglige kontakt med udsatte borgere. 

2. En langsigtet indsats

At opbygge partnerskaber med virksomheder og civilsamfund er en langsigtet proces for den enkelte kommune, hvor meget handler om at forandre kultur og vante måder at arbejde på. Mange indsatser vil også først vise positive effekter senere hen, fx effekten af lommepengejob på skolegang, uddannelse og beskæftigelse. Tålmodighed med resultater er helt nødvendig. Og det kræver en vedvarende kommunal prioritering. 

3. Ny rolle for kommuner – netværksfacilitator:

Udvikling af stærke partnerskaber ændrer også kommunens egen rolle fra primært at være serviceleverandør til i højere grad at blive netværksfacilitator. Samtidig med at kommunen naturligvis fortsat leverer lovfastsatte indsatser til borgere med komplekse problemer. Netværksfacilitator betyder, at man lægger mindre vægt på at stille egne jobrettede indsatser til rådighed for borgeren (fx kurser i jobcenteret) og større vægt på at understøtte en lettere vej til arbejdsmarkedskontakt hos virksomheder mv. Eller for de unges vedkommende at hjælpe dem ind i relationer og fællesskaber (arbejdspladser, mentorfamilier, fritidsjob, foreninger mv.). 

4. Kompetencer til samarbejdet med virksomheder og civilsamfund:

Det kræver andre kompetencer end traditionel sagsbehandling at kunne håndtere samarbejdsrelationer med virksomheder og foreningsfolk. Der er fx brug for virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter og frivilligkoordinatorer, som samarbejdspartnerne anerkender og har tillid til. Og der er brug for professionalisering i samarbejdet med civilsamfundsorganisationer mv. for at sikre gode stabile samarbejder. 

5. Det skal være administrativt let:

Kommunens samarbejdspartnere skal opleve, at det er let at håndtere samarbejdet med kommunen. Det skal være tidsmæssigt overskueligt, nemt at gennemskue støttemuligheder og problemfrit at efterleve krav til dokumentation mv. 

6. Mere evidens og videndeling mellem kommunerne:

Mange af de gode og succesfulde initiativer, der i dag eksisterer i enkelte kommuner, bør være skalérbare og kunne udbredes i andre kommuner.

Mere du kan læse:

Artikel

Ensomhed er et stigende problem i Danmark, og mange mænd står uden nære relationer. Derfor har Karsten Kjær startet en lokal herreklub i Ejby....

Artikel

Forskning viser, at gode dagtilbud kan have en positiv betydning for særligt børn fra udsatte hjem. Men ifølge en national undersøgelse fra VIVE halter...

Artikel

Det kræver nye fortællinger og nye målemetoder, hvis organisationer skal rykke på diversitet, lighed og inklusion, mener Moussa Mchangama, som er medstifter af virksomheden...

Artikel

Theis har været syv år i fængsel for grov kriminalitet. Først da han kom ind i den frivillige organisation Recovery Bulls, kunne han lægge...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider