Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Opfordring til de danske fonde: Skab lang impact i stedet for kort innovation

Små organisationer har brug for hjælp til at udvikle sig og blive økonomisk bæredygtige, så de kan gøre den sociale eller grønne forskel, de er sat i verden for. Kunne fondene skabe dynamostationer, der hjælper bevillingsmodtagere med at få varig impact ud af deres mange innovationer, spørger Markus Fritz Hansen.

Powerhouse? Kunne danske fonde gå sammen om at oprette enheder, som kan rådgive organisationer om for eksempel forretningsudvikling, spørger Markus Fritz Hansen. [Foto: JumpStory]

Af Markus Fritz Hansen

Hvis vi skal løse de kæmpestore udfordringer, vores samfund står med, er der brug for mere og bedre samarbejde mellem de danske filantropiske fonde og de udførende aktører.

Derfor er jeg glad for, at flere end 600 deltagere ved Fondenes Videnscenters årlige Fondsforum tilkendegav, at fondene er klar til at lære sig selv, hinanden og andre bedre at kende. Det er en helt nødvendig forudsætning. Men jeg vil godt foreslå at hæve indsatsen lidt.

Mange fonde er ikke begejstrede for at bidrage til organisationers drift. Og ved Fondsforum blev der talt om, at ordet ”drift” skal udskiftes med ”kapacitetsopbygning”.

Set fra en mindre organisations perspektiv skal der mere til: Der er behov for at understøtte organisatorisk udvikling og kapacitet hos de, der modtager bevillinger, for det er en forudsætning for, at den innovation, de udvikler, skaleres til reel impact.

Når vi nu ved, at for eksempel bæredygtig forretningsudvikling er en nødvendighed, for at mindre organisationer og projekter lykkes og ikke slutter ved en bevillings udløb, hvorfor investerer vi så ikke mere i det?

Nogle fonde har varierende grader af krav til forretningsudviklingen, men hvorfor går vi ikke systematisk til værks?

Opret stærke rådgivningscentre

En mulighed kunne være at oprette regionale eller nationale enheder, som kan rådgive og understøtte organisationer i for eksempel forretningsudvikling, kapacitetsopbygning og skalering, som vi har set det i andre sektorer.

Det ville være oplagt, at fondene, som i 2021 uddelte 26 milliarder kroner, gik sammen om at bygge den slags dynamostationer.

Jeg så også gerne, at fonde i højere grad byggede en nedtrapningsmodel ind i projekter, som gerne skal ende med at være bæredygtige. Det kan give en mere gradvis overgang fra projektøkonomi til en økonomi, der bygger på andre former for indtjening.

Modellen vil give et løbende incitament til at udbygge og teste indtjeningsmuligheder og samtidig bidrage til at styrke en kultur, hvor fondsstøttede projekter kan skabe økonomisk indtjening.

Fondslandskabet udgør en stor og stabil drivkraft i den danske samfundsinnovation. Lad os få løftet den økonomiske bæredygtighed i de mange gode og gavnlige initiativer, der i dag bliver sat i gang – ofte med fondsmidler – og få innovationen skaleret til egentlig impact.


Markus Fritz Hansen er engagement director ved Station, en non-profit organisation, der engagerer studerende på tværs af videregående uddannelser i at skabe samfundsforandring.


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Artikel

Med brug af kunstig intelligens har tech-firmaet SpectrEco analyseret 77 brancher og forbundet dem til alle krav og standarder om ESG og bæredygtighed i...

Viden udefra

Forsikringsprodukter kan forekomme kedelige, men de er i deres essens designet til at gøre gavn. Tænk formål og mening ind i nye produkter, og...

Artikel

Using artificial intelligence, the tech company SpectrEco has analyzed 77 industries and connected them to all requirements and standards on ESG and sustainability in...

Viden udefra

Insurance products may seem boring, but at their core they are designed to do good. Think purpose and meaning into new products and you...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider