Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: EU-regler om bæredygtig finans bringer overgangsfinansiering i fare

Med sin forordning om bæredygtig finans vil EU gøre det lettere at sammenligne grønne investeringsprodukter og dermed minimere greenwashing og lette adgangen til finansiering af en robust grøn og inkluderende økonomi. Men trods alle anstrengelser er målet ikke nået. Hvorfor? Den nuværende tilgang har en afgørende fejl.

"Det er umuligt for investorer at tjekke hvert investeringsprodukt for at undersøge, om investeringerne er bæredygtige," skriver Rosl Veltmeijer fra Triodos Investment Management. [Foto: Jumpstory]

Af Rosl Veltmeijer

Mange investeringsprodukter er stemplet ‘bæredygtige’. Det er dog tvivlsomt, om disse produkter virkelig er bæredygtige. Detailinvestorer har ofte kun navnet på et investeringsprodukt at gå ud fra i forsøget på at identificere, om det er bæredygtigt.

Det er alt for komplekst og umuligt for investorer at tjekke hvert investeringsprodukt for at undersøge, om investeringerne kan kaldes bæredygtige. Og i øjeblikket er der ingen mekanisme på plads, der straffer investeringsprodukter, der er vildledende mærket som bæredygtige uden at være det.

Derfor har EU indført forordningen om ’Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) for at øge gennemsigtigheden i forhold til, hvordan bæredygtighedsrisici og -muligheder integreres i investeringsbeslutninger. Men her ligger der en fejl i designet.

Dagsordenen for bæredygtig finans er designet på en sådan måde, at bevisbyrden ligger hos forvalterne af selve investeringsprodukterne. De skal have processer, data og rapportering på plads for at opretholde deres “grønne” krav.

Selv for en organisation som Triodos Investment Management kræver det en betydelig indsats at tilpasse processer og indhente de nødvendige data for at opfylde de regulatoriske krav, fordi vores egen investeringstilgang adskiller sig fra, hvad SFDR-lovgivningen kræver af os.

Derimod kræves der ingen indberetning, hvis et investeringsprodukt ikke bærer ‘bæredygtigheds’-stemplet. Interessant nok er det typisk disse investeringsprodukter, der gør mest skade – og her, den tiltrængte overgang bør komme fra.

Hvad mere er, tilskynder det nuværende design af SFDR ikke investorer til at gøre deres investeringsprodukter mere bæredygtige, da dette ville betyde mere arbejde og føre til højere omkostninger. Det er præcis det modsatte af, hvad vi ønsker, og hvad vores samfund har brug for.

Omstillingen går for langsomt

Selv om der er en vækst i bæredygtig finansiering, fortsætter finansieringen af ​​skadelige økonomiske aktiviteter. Omstillingen til en grønnere økonomi går ikke hurtigt nok.

I marts 2022 offentliggjorde ”Platform on Sustainable Finance” sin endelige rapport om muligheder for udvidelse af EU-taksonomien. Rapporten understreger behovet for at fremskynde overgangen til en grønnere økonomi og slår endvidere fast, at der er behov for større gennemsigtighed om, hvorvidt pengestrømme rettes til aktiviteter, der i væsentlig grad bidrager til at løse miljø- og klimakrisen.

Vi mener, at større gennemsigtighed i forhold til skadelige aktiviteter vil imødekomme de bekymringer, der er rejst ovenfor, og vi glæder os over EU’s plan om at udvikle muligheder for udvidelse af taksonomien.

Vi anbefaler dog kraftigt at vælge en enkel tilgang og udelukkende fokusere på skadelige aktiviteter. Jo flere kategorier, jo mere forvirring, og jo flere steder at gemme sig.

Det bør også undgås at øge indberetningsbyrden for de mellemliggende og neutrale kategorier, da disse kategorier har til formål at forbedre miljøpræstationer.


Rosl Veltmeijer er Portfolio Manager hos hollandske Triodos Investment Management.

Mere du kan læse:

Viden udefra

Selskaber i stribevis bryster sig af at tage socialt ansvar. Alligevel afskediger de medarbejdere – også i tider, hvor det går godt for selskabet....

Værktøjer

Hvordan går det med at opfylde jeres formål? Er jeres organisation gearet til opgaven? Tag testen her, og find ud af, hvor I befinder...

Værktøjer

How well does your organization fulfill its purpose? Are you up to the task Take this test, and find out where you are on...

Artikel

I Aarhus Kommune har Rådet for Sociale Investeringer igangsat to nye sociale effektinvesteringer. De skal forbedre hverdagen for borgere med psykisk sygdom og hjælpe...

Copyright © Impact Insider