Connect with us

Hvad søger du?

Værktøjer

Håndbog for ledere: Sådan skaber I en innovativ organisation

Det kræver innovation, hvis vi skal bevare vores stærke velfærdssamfund, argumenterer Claus Bjørn Billehøj og Søren Barlebo Rasmussen. Sammen har de udarbejdet denne manual til topledere.

Sådan går du til opgaven, hvis du vil skabe en mere innovativ organisation. [Foto: Jumpstory]

Af Claus Bjørn Billehøj og Søren Barlebo Rasmussen

Det danske velfærdssamfund står over for en række betydelige udfordringer de kommende år. Udfordringer, der på den ene side handler om at blive ved med at sikre det almennyttige velfærdstilbud, og på den anden side at sikre organisationer der kan levere dette. Samtidig vil vi i de kommende år få flere ældre og kronisk syge patienter og færre fagprofessionelle hænder til at tage hånd om dem.

Derfor har vi brug for innovation i den offentlige sektor og behov for at styrke den offentlige sektors evne til at bygge bro mellem udvikling og drift til gavn for den enkelte borger.

Hvis ikke vi gør det, risikerer vi, at vi ser et stærkt almennyttigt offentligt drevet velfærdssamfund falde sammen. Derfor er det essentielt at arbejde med ledelse af systematisk velfærdsinnovation. Og her har topledere i den offentlige sektor en særlig rolle. 

Men hvordan griber man så opgaven an?

I marts afholdt Netværket for Systematisk Velfærdsinnovation en toplederworkshop, hvor 50 ledere arbejdede med kompetencer og kapabilitet til velfærdsinnovation.

På baggrund heraf har vi udarbejdet en Håndbog til Organisering af og Kapabilitet til Innovation (LINK TIL PDF) som indeholder fire trin: 

  1. Definér organiseringen
  2. Præcisér den strategiske vej
  3. Identificér og mobilisér stakeholdere
  4. Byg kapacitet

I denne uge får I selve håndbogen. Og i de kommende to uger vil I få korte videoer, der forklarer de to første trin.

Vi håber, I får glæde af håndbogen.


Claus Bjørn Billehøj er partner i Mobilize Strategy Consulting, medlem af bestyrelsen for Akademiet for Social Innovation og tidligere CEO i Den Sociale Kapitalfond og direktør i Region Hovedstaden med ansvar for forskning og regional udvikling.
Søren Barlebo Rasmussen er managing partner i Mobilize Strategy Consulting, tidligere Dekan på Copenhagen Business School og har en Ph.d. i videnskabsstudier med fokus på forskningsledelse.

Mere du kan læse:

Viden udefra

Hvis vi for alvor skal hjælpe mennesker, skal vi blive bedre til at sætte systemerne til side og inddrage det enkelte menneske, skriver Helle...

Værktøjer

Hvad kræver det af en leverandør at komme i betragtning til en social effektinvestering? Jannik Tharben Buchholz gennemgår her seks punkter, som Den Sociale...

Viden udefra

Vi vil få virtuelle sagsrådgivere i kommunerne. At være frivillig vil blive det nye sort. Der vil komme et lovforslag om, at det offentlige...

Artikel

Den Sociale Investeringsfond har opbrugt sin investeringskapital og skal rejse nye penge til at holde markedet for sociale effektinvesteringer i gang. Statslige midler er...

Copyright © Impact Insider