Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Kronik: Ja, det kan betale sig! Mennesker med handicap er værdifuld arbejdskraft

Tre ud af fire danske arbejdsgivere udtrykker en positiv holdning i forhold til at ansætte medarbejdere med handicap. Alligevel forholder mange sig passivt – blandt andet fordi de er usikre på, om det er økonomisk rentabelt at ansætte medarbejdere med handicap. Men der er store gevinster at hente, hvis man gør det rigtigt, viser forskning.

En del arbejdsgivere forventer, at mennesker med handicaps produktivitet er lavere, og at deres behov for hjælp er større. [Illustration: Midjourney]

Af Mads Baulund

Siden 2008 er stadigt flere mennesker med handicap kommet i beskæftigelse i Danmark, men beskæftigelsesgabet mellem mennesker med og uden handicap er stadig på cirka 25 procentpoint med en beskæftigelsesgrad på henholdsvis 61 og 86 procent. 

Det skorter ellers ikke på velvilje, når danskerne bliver spurgt, om de er åbne for at samarbejde med mennesker med handicap.

Voxmeter foretog i 2022 en undersøgelse for Det Centrale Handicapråd. Den viser, at langt de fleste potentielle ledere og kolleger gerne arbejder sammen med mennesker med handicap, selv om der særligt blandt ledere er en mere udbredt skepsis i forhold til at arbejde sammen med en medarbejder med et psykisk handicap, hvilket 25 procent helst ikke ønsker.

💡 Vil du have hele historien?

Med adgang til Impact Insider får du indsigt i, hvordan man bedst skaber, måler og rapporterer impact.

Få inspiration og lær af de dygtigste.

Gratis prøveadgang »


Har du allerede abonnement? Log ind her:

Mere du kan læse:

Overblik

Regeringen planlægger at spare på tre organisationer, der hjælper frivillige sociale foreninger. Det kan gå ud over udsatte mennesker, vurderer forsker. Og tre sociale...

Artikel

Det vækker bekymring hos direktørerne for tre sociale fonde, at regeringen vil skære i støtten til organisationer, der binder det frivillige sociale område sammen....

Artikel

I Aalborg har indsatsen ‘Små Job Med Mening’ fået over 500 mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind i små, timelønnede job. Og både forskning...

Artikel

Der er brug for mere og ikke mindre infrastruktur på det frivillige sociale område, siger Helle Hygum Espersen. Hun har kortlagt behovet og er...

Copyright © Impact Insider