Connect with us

Hvad søger du?

Artikel

Fonde giver millionbevilling til Impact Insider

Med en samlet donation på 1,6 millioner kroner fra Oak Foundation Denmark og Bikubenfonden vil Impact Insider skrue op for journalistikken og eksperimentere med live formater.

Journalistiske livearrangementer i stil med lanceringskonferencen for Impact Insider kommer der flere af i fremtiden. [Foto: Thomas Sjørup]

Med en samlet bevilling på 1,6 millioner kroner støtter Oak Foundation Denmark og Bikubenfonden udviklingen af det formålsbårne netmedie Impact Insider. Pengene skal gå til at styrke journalistikken, udbygge organisationen og afprøve journalistiske liveformater.

”Det er ikke hver dag, at fonde støtter udviklingen af medier. Derfor er jeg ekstra glad for, at Oak Foundation Denmark og Bikubenfonden har besluttet at understøtte udviklingen af konstruktiv journalistik, der søger løsninger på samfundets vilde og komplekse problemer,” siger Carsten Terp, stifter og ansvarshavende redaktør for Impact Insider.

Impact Insider gik i luften 22. februar 2022 som et nichemedie, der fokuserer på, hvordan samfundet får mest mulig effekt af ressourcer, som det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet bruger på at løse komplekse problemer som immigration, ulighed i sundhed og uddannelse, integration og hjemløshed.

Målet er at få kastet lys på de metoder og tilgange, der virker, så de kan opskaleres og udbredes.

Stærkere journalistik og live events

Med de nye bevillinger fra Oak Foundation Denmark og Bikubenfonden bliver Impact Insider i stand til at styrke den journalistiske afsøgning af, hvordan vi som samfund bedst og mest effektivt tager hånd om vores sværeste udfordringer.

Det vil ske i form af klassiske artikler samt guides og andre værktøjer, der ruster samfundsentreprenører fra alle sektorer med viden, der kan hjælpe dem til at få større effekt af deres arbejde.

Et nyt element i den løbende redaktionelle dækning vil blive forskellige former for journalistiske live-events, der skal styrke samtalen mellem samfundsaktører i forskellige sektorer og give ikke mindst små sociale virksomheder og organisationer nye redskaber til at forløse deres formål.

Fonde: Impact Insider skal sprede nødvendig viden

Oak Foundation Denmark og Bikubenfonden har støttet etableringen af Impact Insider og giver med den nye bevilling mulighed for at bygge oven på det fundament, der er skabt i løbet af det seneste år.

I Oak Foundation Denmark siger direktør Esther Nørregård-Nielsen:

”Mange små og mindre organisationer udfører et arbejde, der er mere eller mindre usynligt. Deres arbejde bringer udsatte grupper et stykke videre. Derpå kan andre organisationer kan tage fat, og stykke for stykke løftes mennesker. Hvordan synliggør man dette arbejde? Hvordan viser man, at en kop kaffe kan sprede ringe i vandet og have betydning langt ind i næste generation? Det er svært! Og derfor har vi støttet Impact Insider, så de kan beskrive impact og gøre viden tilgængelig, også for de organisationer med mindst tid og færrest ressourcer.”

I Bikubenfonden siger direktør Sine Egede Eskesen:

”Vi har behov for at styrke samtalerne og videndelingen om, hvad der virker – og hvordan vi ‘måler’ værdien af det, vi sætter i værk. Vi står over for en række komplekse problemer, som kun kan løses på tværs af sektorer. Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at lære af hinanden og udbrede det, der virker. Her kan Impact Insider være med til at inspirere og ruste aktører på tværs til at handle, så vi skaber den størst mulige forskel.”

Mere du kan læse:

Værktøjer

Hvad kræver det af en leverandør at komme i betragtning til en social effektinvestering? Jannik Tharben Buchholz gennemgår her seks punkter, som Den Sociale...

Artikel

Der er behov for en verdensøkonomi, hvor det aftryk, man sætter på kloden, er afspejlet i priserne på varer og tjenesteydelser. Det mener medstifter...

Artikel

Impact og finansielt afkast er ikke i modstrid med hinanden. Tværtimod, fortæller tidligere direktør for Vækstfonden Rolf Kjærgaard i Impact Insiders nye stafet-serie.

Artikel

Den Sociale Investeringsfond har opbrugt sin investeringskapital og skal rejse nye penge til at holde markedet for sociale effektinvesteringer i gang. Statslige midler er...

Copyright © Impact Insider