Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Analyse: I polykrisernes tid er erhvervslivet afgørende for overgangen til en ny verden

Størrelsen på ESG-orienterede aktiver under forvaltning bevæger sig mod 33,9 billioner dollars inden 2026. Det er godt – og nødvendigt, hvis vi skal gøre os håb om at løse de sammenfiltrede kriser, vi står overfor, skriver Faraz Khan.

Skiftet til renere energikilder er ikke blot en teknisk udfordring, men også en social udfordring, der påvirker arbejdstageres, familiers og beslutningstageres liv, skriver Faraz Khan. [Illustration: Dall-E]

Af Faraz Khan

Click here to read this article in English

Verden kæmper med polykriser – et udtryk, der indikerer, at globale udfordringer som klimakrisen fletter sig sammen med økonomiske, sociale og politiske omvæltninger. Af alle disse står klimakrisen som den altovervejende trussel mod menneskeheden.

I en æra præget af den ubarmhjertige udledning af drivhusgasser tårner en uhyggelig prognose fra videnskabsmænd sig op: et kommende århundrede præget af et klimatisk skift, der kan hæve Jordens gennemsnitstemperatur med alarmerende to til fire grader. 

Stigende fokus på vækst i BNP har forøget vores brug af materialer og energi. Dette bringer os tættere på det planetariske tipping point, hvor omfanget og hyppigheden af klimaskabte katastrofer vil vokse, og processen vil være uafvendelig.

Serie: Den store transition

Verden står over for en omstilling af et nærmest ubegribeligt omfang, hvis vi skal have bugt med de klima- og miljøproblemer, der truer vores tilværelse. 

Hvordan skal vi gribe den transition an?

Det sætter vi spot på i en serie af indlæg, som vi bringer rundt om FN’s klimatopmøde, COP 28, der begynder i Dubai i slutningen af november.

Topmøderne er afgørende instrumenter til at sætte skub i den transition, vores verden har så hårdt brug for, mener Faraz Khan. 

Han har stiftet investeringsselskabet Seed Ventures, der investerer i sociale entreprenører i Pakistan. Og nu er han administrerende direktør i tech-firmaet SpectrEco, som hjælper virksomheder med at omstille deres forretning til en mere bæredygtig drift. 

Følg med i hans serielle analyse af verdens udfordringer – og de muligheder, der følger med i kølvandet. 

Stor byrde på de mindst udviklede nationer

Konsekvenserne af den forestående klimakatastrofe vil lægge en uforholdsmæssig stor byrde på verdens mindst udviklede nationer, hvis økonomier i forvejen er meget skrøbelige. 

Får vi ikke vedtaget betydelige indgreb, der kan forhindre denne situation, kan de se frem til svimlende økonomiske tab på op til 20 procent af BNP. 

Den barske virkelighed, som det udtrykkes af FNs fødevare- og landbrugsorganisation FAO, er, at ekstreme forandringer i klimaet kan kaste 76 procent af jordens befolkning ud i alvorlig fødevareusikkerhed, og at 124 millioner sjæle vil kæmpe med kritiske niveauer af sult. 

Herudover kan en milliard individer blive truet af dødelige infektionssygdomme som chikungunya, dengue og zika. 

Nylige rapporter tyder på, at et barn født i år 2020 sammenlignet med et menneske født 60 år tidligere står foran en fremtid præget af en alarmerende fordobling i antallet af skovbrande og op mod en tredobling i antallet af sæsoner med fejlslagen høst, med tørke og med oversvømmelser – for ikke at tale om op mod en syvdobling af antallet af nådesløse hedebølger.  

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forudser en årlig stigning i dødstallet på 250.000 mennesker på grund af sygdomme som malaria i årene 2030 mellem 2050. 

Projekter, der skal afbøde de skadelige klimaeffekter, føjer spot til skade. I stedet for tiltrængte økonomiske bidrag ydes der gennem disse projekter, der angiveligt er designet til at hjælpe verdens sårbare nationer, lån til nationer, der er mindst skyld i krisen.  

Denne tilgang fra det globale nord lægger en unødig byrde på skuldrene af lande, der allerede kæmper med klimarelaterede lidelser.

De rige lande udleder mest CO2

Som Oxfam har afsløret, blev hele 80 procent af klimastøtten til udviklingslande i 2020 givet i form af lån, hvilket satte klimaramte nationer i gæld til dem, der delvist var ansvarlige for deres situation. En så kontraproduktiv tilgang til klimaindsats bør ikke stå uimodsagt.

I en nylig analyse har Jeffrey D. Sachs, direktør for Columbia Universitys Center for Sustainable Development og præsident for FN’s Sustainable Development Solutions Network, malet et skarpt portræt af de fossile brændstoffers rolle i klimakrisen. 

Sachs hævder, at i årene mellem 1850 og 2020 har den nådesløse jagt på fossile brændstoffer været ansvarlig for hele 1,69 billioner tons CO2-emissioner. 

USA, med sin andel på 4,2 procent af verdens befolkning i 2021, står forbavsende nok for 417 milliarder tons – altså hele 24,6 procent af denne udledning. 

Højindkomstlande, som repræsenterer 15 procent af den globale befolkning, bærer broderparten på 58,7 procent af de kumulerede CO2-emissioner.

Sachs fremhæver, at Pakistans udledninger i samme periode udgjorde cirka 5,2 milliarder trods landets andel på 2,9 procent af den globale befolkning. 

Sådanne afsløringer kalder på et opgør med forståelsen af den historiske skyld og understreger et presserende behov for en fælles global indsats for at rette op på de voldsomme ubalancer, der fortsætter med at bringe vores planets klimastabilitet i fare.

EU-lande svigter i kampen mod klimaændringer

Den seneste vurdering fra Climate Action Trackers tjener som en skarp påmindelse om EU’s vaklende indsats for at håndtere den presserende klimakrise inden 2030. 

Desværre har EU’s 28 medlemslande ikke kunne levere en omfattende strategi til at bekæmpe klimaændringer. 

Kun halvdelen af disse medlemslande har indsendt endelige udkast til planer eller demonstreret tilstrækkelige ambitioner i deres klimaforpligtelser inden 2020.

Kniben forværres af de dybtliggende splittelser, der plager Europas politiske landskab, og spalter kontinentet i forskellige brudlinjer – det være sig mellem Vest- og Østeuropa eller mellem Nord- og Sydeuropa. 

Denne fragmentering hæmmer rationel beslutningstagning, mens populistiske kræfter aktivt hindrer nødvendige reformer. 

I dette klima forekommer EU’s sædvanlige tilgang med at afpolitisere stridsspørgsmål gennem langvarige teknokratiske forhandlinger forudbestemt til at give uproduktive resultater. 

Skal vi bevare grundlaget for demokratisk samtykke, kræves der en anden vej – en vej, der involverer udbredt offentlig støtte til en retfærdig klimaomstilling og styrkelse af det demokratiske engagement.

Betydningen af ESG kan ikke overvurderes

På vores vej mod en net-zero økonomi kan betydningen af ESG ikke overvurderes. I en verden, hvor finansiel dynamik i stigende grad flettes sammen med etiske overvejelser, er fremgangen i ESG-investeringer et vidnesbyrd om skiftende hensyn. 

Nylige fremskrivninger fra PwC indikerer, at ESG-orienterede aktiver under forvaltning bevæger sig mod 33,9 billioner dollars inden 2026, hvilket udgør imponerende 21,5 procent af de samlede aktiver under forvaltning. 

Denne flodbølge af ESG-investeringer er ikke blot en finansiel mode; det afspejler kravet om gennemsigtighed, åbenhed og socialt ansvarlig virksomhedsledelse. Det seismiske skift i investeringspræferencer medbringer et løfte om at gennemføre væsentlige reformer i virksomhedernes adfærd og praksis.

En bemærkelsesværdig undersøgelse udført af Bain & Company og EcoVadis understreger de mangefacetterede fordele ved at prioritere ESG. 

Virksomheder, der går helhjertet ind i ESG, bidrager ikke kun til vores miljøs og samfunds velfærd, men bliver også belønnet forretningsmæssigt. 

De ESG-ledere, som undersøgelsen fremhæver, oplever højere medarbejdertilfredshed, hvilket har ført til en markant stigning i vækst og rentabilitet. 

Rapporten understreger, at virksomheder, der fremmer tilfredshed blandt deres medarbejdere, opnåede vækstrater i omsætningen over tre år, der overgår mindre medarbejderfokuserede virksomheder med op til fem procentpoint. 

Ydermere steg deres profitmarginer og overskyggede de mindre medarbejderfokuserede konkurrenter med så meget som seks procentpoint. Dette understreger præmissen om, at ESG-bestræbelser ikke blot genererer værdi i form af bæredygtighed, men også kaster glans på bundlinjen.

Skal omstillingen til en net-zero økonomi lykkes, er det afgørende, at virksomhederne påtager sig deres forpligtelser over for samfundet. 

At foretage skiftet til renere energikilder er ikke blot en teknisk udfordring, men i lige så høj grad en social udfordring, der påvirker både arbejdstageres, familiers og beslutningstageres liv. 

Det er vigtigt, at vi bestræber os på at sikre en retfærdig og inkluderende overgang i betragtning af de potentielle konsekvenser for dem, der kan blive negativt påvirket af, at vi skrinlægger fossile brændstoffer. 

Gå helhjertet ind i ESG, og læg vægt på både det sociale S og det miljømæssige E. 

Det bliver bydende nødvendigt at sikre menneskers levebrød og bæredygtigheden i vores økosystemer, så ingen strander. 

En sådan holistisk tilgang til ESG vil drive miljøfremskridt og samtidig tackle de formidable sociale udfordringer, der følger med overgangen. Og i sidste ende vil vi kunne væve et billedtæppe af en mere retfærdig og bæredygtig fremtid.

Omstillingen, som vores byer og regioner står over for, er væsentlig, strukturel og systematisk. 

Vi er nødt til at tegne et nyt landskab af begrænsninger og overflod, som vil forme vores nye økonomi. 

Vi skal sigte efter den kollektive tilgang i stedet for at arbejde i siloer for at transformere vores byer og økoregioner. 

Og vi er nødt til at identificere og skitsere den nødvendige kapacitet til innovation på tværs af sektorer, omfattende lovgivning, finans, civile strukturer og engagement med nøgleinteressenter.


Faraz Khan er administrerende direktør og partner i Spectreco og grundlægger af Seed Ventures. Han er gæsteprofessor i socialpolitik og impact ved University of st. Mary’s i England og sidder i University of Lincolns advisory board. 


Støt vores impactjournalistik! Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Tegn abonnement her, hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer.

Mere du kan læse:

Artikel

Med brug af kunstig intelligens har tech-firmaet SpectrEco analyseret 77 brancher og forbundet dem til alle krav og standarder om ESG og bæredygtighed i...

Viden udefra

Forsikringsprodukter kan forekomme kedelige, men de er i deres essens designet til at gøre gavn. Tænk formål og mening ind i nye produkter, og...

Artikel

Using artificial intelligence, the tech company SpectrEco has analyzed 77 industries and connected them to all requirements and standards on ESG and sustainability in...

Viden udefra

Insurance products may seem boring, but at their core they are designed to do good. Think purpose and meaning into new products and you...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider