Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: Ikke kun grønne investeringsfonde bør vise deres sande farver

Alle investeringsfonde skal offentliggøre både deres positive og negative impact. Kun på den måde kommer vi greenwashing til livs og får kanaliseret investeringer hen til de bæredygtige virksomheder, skriver Hadewych Kuiper og Hans Stegeman fra Triodos Bank.

Beskidte investeringsfonde behøver ikke at give nogen advarsler om den skade, de påfører verden, skriver Hadewych Kuiper og Hans Stegeman fra Triodos Bank. [Foto: JumpStory]

Af Hadewych Kuiper og Hans Stegeman

Click here to read this column in English

Hvor beskidt er din investering?

Hvis du stillede den gennemsnitlige investor dette spørgsmål, ville han sandsynligvis ikke have den fjerneste idé om, hvorfor du spurgte, eller hvad han skulle svare.

For de beskidte investeringsfonde behøver ikke at give nogen advarsler om den skade, de påfører naturkapital eller for eksempel biodiversitet.

Fonde, der hævder at være bæredygtige, skal derimod udtrykkeligt vise, hvad deres påstand er baseret på.

Det er på høje tid, at denne fejl bliver afhjulpet, for enhver investering har en effekt, og for det meste er denne effekt ikke positiv.

Grønne investeringer er også sorte

I slutningen af sidste år blev investeringssektoren rystet voldsomt.

Platformen for undersøgende journalistik Investico udgav ‘The Great Green Investment Investigation‘, en storstilet undersøgelse.

Der viste, at omkring halvdelen af Europas mørkegrønne fonde – de såkaldte artikel 9-fonde, der formodes at være de mest bæredygtige på markedet – stadig investerer i kul, gas og flyselskaber.

Det betyder, at over 8 milliarder euro i investeringer, der er udpeget som bæredygtige, strømmer til forurenende industrier.

Det eneste rimelige spørgsmål at stille er: Hvordan i alverden er det muligt?

Reglerne er klare som glas

Et ofte hørt argument er, at reglerne og bestemmelserne vedrørende SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ikke er klare og giver plads til fortolkning. Lad os være helt tydelige: Vi mener, at love og regler er klare som glas.

Investeringer i fossile brændselsvirksomheder hører ikke hjemme i en artikel 9-fond. Og selv om reglerne ikke var helt klare, burde finanssektoren ikke kun basere sin fortolkning på lovens bogstav, men især på lovens ånd. Ikke umoralsk, amoralsk, men en moralsk dom.

Så det er fuldt berettiget, at denne undersøgelse har sat gang i tingene. Når nye love og regler indføres for at skabe gennemsigtighed om, hvor bæredygtige fonde er, skal investorerne kunne stole på, at de oplysninger, de får, er korrekte, så de på baggrund af den information kan træffe velovervejede investeringsvalg. Først da vil SFDR kunne gøre det, regulativet er designet til – nemlig at kanalisere mere kapital over til bæredygtige initiativer og forhindre greenwashing.

Alle fonde skal offentliggøre deres impact

Otte milliarder euro lyder som mange penge – og det er det også. Men ikke desto mindre er det kun en brøkdel af det samlede marked. Langt de fleste investeringer er stadig investeret i fonde, der ikke hævder at være bæredygtige. Lad os for nemheds skyld kalde dem ‘beskidte fonde’.

Her mener vi, systemet har en fejl, som får alt for lidt opmærksomhed. For hvorfor har vi love og regler, der foreskriver, hvordan fonde skal vise, hvor bæredygtige de er, mens der kun er begrænset lovgivning, der har til formål at advare investorer om alle de tusindvis af fonde, der skader mennesker, vores planet eller miljøet?

Naturligvis må grønne produkter ikke sælges under falske forudsætninger, men det er måske endnu vigtigere at vise, at ’almindelige’ investeringsfonde generelt er ret effektive i deres bidrag til at ødelægge menneskehedens fremtid.

Vi har advarselsmærkater på pakker med cigaretter og labels, der hjælper forbrugerne til at træffe informerede beslutninger om at leve og spise sundt. Når det gælder investeringer, bør vi også vise begge sider af medaljen.

Dette er en designfejl, der let kan rettes. Ikke ved at implementere nye love, for dem har finanssektoren allerede masser af, men ved at ændre deres rækkevidde. Ved at gøre det obligatorisk for alle fonde at offentliggøre deres impact – positiv såvel som negativ.

Først da får vi en retfærdig og transparent spillebane. Mere obligatorisk information fra beskidte fonde om den skade, de påfører verden, svarer til at flytte sten i en flod: Det vil ændre kapitalstrømmen i en sådan grad, at overgangen til en bæredygtig verden vil blive fremskyndet.

For hvordan vi investerer i dag, afgør, hvordan vores fremtid vil se ud. Hvis både den positive og den negative impact står klart og tydeligt for blikket, bliver det meget lettere at træffe de rigtige investeringsbeslutninger.


Hadewych Kuiper er administrerende direktør i Triodos Investment Management. Hans Stegeman er cheføkonom i Triodos Bank


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Viden udefra

Sociale investeringsprogrammer har vundet stor international opmærksomhed, men deres udbredelse har vist sig at være mere besværlig end antaget. Mikkel Munksgaard Andersen gennemgår her...

Viden udefra

NGO’er er afgørende i vores bestræbelser på at skabe en bedre verden. Men de bliver holdt i et økonomisk fængsel af deres donorer. Det...

Artikel

Skal de europæiske samfund lykkes med at skabe flere impactvirksomheder, der kan løse nogle af de enorme samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, kræver det...

Artikel

Der er behov for nye forretningsmodeller, som samtænker planeten og profitten. Goodwings har sat sig for at lave grundlæggende om på rejsebranchen.

Copyright © Impact Insider