Connect with us

Hvad søger du?

Værktøjer

Klumme: Er din virksomhed klar til at indgå i en social effektinvestering? Her er seks punkter, du bør overveje

Hvad kræver det af en leverandør at komme i betragtning til en social effektinvestering? Jannik Tharben Buchholz gennemgår her seks punkter, som Den Sociale Kapitalfond lægger vægt på.

Er din virksomhed klar til at indgå i en social effektinvestering, der skal hjælpe en kommune med at skabe job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet? [Foto: JumpStory]

Af Jannik Tharben Buchholz

I Den Sociale Kapitalfond oplever vi, at interessen for at blive leverandør i en social effektinvestering er kraftigt stigende. Flere og flere virksomheder eller organisationer får øjnene op for de potentialer og muligheder, der ligger i at arbejde inden for rammerne af en social effektinvestering.

Men hvad kræver det af en leverandør at komme i betragtning til at indgå i en social effektinvestering? 

Vi har i de seneste år screenet flere end 100 potentielle leverandører og har identificeret en række forhold og egenskaber, som kendetegner en relevant leverandør.

1: Respekt og forståelse for, at resultaterne skabes sammen med borgerne og de øvrige parter

Det er ikke muligt at skabe forandring hos udsatte borgere, hvis ikke der er en høj grad af tillid og forståelse imellem leverandøren og borgeren. Det gælder ligeledes for de tre parter i den sociale effektinvestering: leverandør, kommune og investor. 

Det er vigtigt, at leverandøren kan varetage alle de mange hensyn, som både borgerne og de øvrige parter har.

Derfor skal leverandøren kunne arbejde fleksibelt og med en høj grad af transparens og ansvarlighed. Potentielle fejl, utilfredshed eller lignende skal håndteres åbent og ærligt, hvormed alle parter kan bidrage til at finde en løsning på udfordringerne.

2: Leverandøren har en relevant løsning til en veldefineret social udfordring

En relevant løsning er defineret ved, at det er en løsning, der tager højde for det offentlige systems opbygning og struktur, og som adresserer en klar og afgrænset social udfordring. 

De effekter og resultater, som løsningen skaber, skal der ligeledes være en betalingsvilje for hos en offentlig aktør, for eksempel beskæftigelsesforvaltningen i en kommune. 

Betalingsviljen opstår typisk, når løsningen skaber nogle klare og afgrænsede økonomiske gevinster eller besparelser over en årrække på to-fem år. 

Selv om det kan virke oplagt at bruge sociale effektinvesteringer til at løse komplekse sociale problemer på tværs af sektorer, er det vores erfaring, at vi endnu ikke har en modenhed i markedet, som tillader sådanne partnerskaber med flere outcomebelønnere – det vil sige offentlige aktører, der vil betale for forskellige effektmål.

3: Strategisk prioritering og ledelsesmæssig forankring

En social effektinvestering er en ny samarbejdsform. Både mellem investor og leverandør, men også i det samlede partnerskab, hvor for eksempel en kommune udgør den tredje partner. 

Derfor kræver det, at en leverandør kan se et langsigtet strategisk potentiale i at være leverandør på flere sociale effektinvesteringer, da læringskurven i de første projekter er stejl. Det kræver ofte også ledelsesmæssig forankring, da det kan være nødvendigt at træffe hurtige beslutninger i en kompleks og ny virkelighed, når investeringerne udvikler sig i en uforudset retning.

Endvidere vil det kræve en ressourcemæssig investering i at udvikle et robust og skalerbart koncept, hvilket er grundlag for et langsigtet og udbytterigt samarbejde. 

Succesfulde sociale effektinvesteringer kræver ofte tid og tålmodighed – både i de enkelte investeringer og i det langsigtede partnerskab mellem leverandør og investor.

4: Klar forandringskraft og robust datagrundlag

Som investor handler det om at håndtere risici, herunder maksimere sandsynligheden for at få sin investering igen. 

Derfor skal en leverandør have en klar og velforankret forandringskraft underbygget af et robust datagrundlag, der i videst muligt omfang sandsynliggør, at den ønskede effekt kan skabes og fastholdes langsigtet.

Det er undervejs i investeringerne ligeledes afgørende, at leverandøren er i stand til at indsamle og analysere alt relevant data løbende for at vurdere projektets udvikling, samt hvorvidt det er nødvendigt at foretage justeringer i indsatsen rettet mod borgerne.

5: Organisationen og kompetencerne til at levere en helhedsorienteret løsning

Størstedelen af de sociale udfordringer, som for eksempel en kommune er villig til at indgå i en social effektinvestering for at få løst, centrerer sig omkring en løsning, hvor der tages udgangspunkt i en helhedsorienteret løsning. 

På grund af det offentlige systems opbygning kan det til tider være vanskeligt for en kommune at levere en helhedsorienteret og skræddersyet løsning, hvor borgeren kun møder få personer igennem den samlede indsats.

Det er i langt højere grad muligt for leverandører, der har en erfaren, driftssikker og kompetencerig organisation, der kan levere flere tværfaglige indsatser.  Sådanne leverandører vil kunne skabe bedre effekter, der er mere langvarige på grund af blandt andet et effektivt efterværn, og som dermed er attraktive at betale for – samt naturligvis investere i.

For at mindske den naturlige varians og dermed risiko i projekterne foretrækker vi ligeledes leverandører, der har en størrelse, som gør dem i stand til at arbejde med 50-150 borgere per projekt. 

6: Ressourceeffektiv og drevet af resultatskabelse

Som investor leder vi naturligt efter leverandører, der kan levere den størst mulige effekt for de mindste ressourcer. I alle vores investeringer er der et loft for den maksimale betaling, som for eksempel en kommune kan betale. 

Derfor er det afgørende, at leverandøren er god til at arbejde ressourceeffektivt og resultatorienteret, da det er et væsentligt element i at sikre, at der både skabes det ønskede sociale og finansielle afkast.

En pålidelig leverandør er dermed dygtig til at administrere midlerne effektivt og sikre, at de investerede penge bruges til det tilsigtede formål. Dette omfatter også at minimere administrative omkostninger og overhead, så flere midler kan gå direkte til borgerne.


Jannik Tharben Buchholz er en af to partnere, som har etableret og forvalter SKF Effekt I, den første kommercielle fond i Skandinavien, der investerer via sociale effektinvesteringer. SKF Effekt I har rejst DKK 95 millioner kroner fra blandt andre PKA, EIFO (tidl. Vækstfonden) og Arbejdernes Landsbank. Jannik har arbejdet med at udbrede sociale effektinvesteringer de seneste fem år.


Støt Impact Insiders impactjournalistik. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Artikel

Kantine-frokost- og cateringbranchen kan bidrage til en bæredygtig verden i højere grad, end den gør i dag. Mød to virksomheder, der arbejder på at...

Artikel

Efter konkursen sidste år strømmer øllet igen ud af hanerne hos People Like Us. Stifteren Lars Carlsen vil arbejde på at opskalere og udbrede...

Artikel

Danmark har kun knap to procent vild natur. Det er uhyggeligt, mener Aviaja Riemann-Andersen. Mød medstifter og direktør i virksomheden Agrain i denne uges...

Viden udefra

Hvis vi for alvor skal hjælpe mennesker, skal vi blive bedre til at sætte systemerne til side og inddrage det enkelte menneske, skriver Helle...

Copyright © Impact Insider