Connect with us

Hvad søger du?

Evalueringer

Her vil du snart kunne finde artikler om forskning om impact og evalueringer af konkrete indsatser.

Siden vil også indeholde referater af forskningsstudier og evalueringer med henvisninger til de originale kilder.

Copyright © Impact Insider