Connect with us

Hvad søger du?

Event

Åbent redaktionsmøde: Findes kommunal impact?

Vanskelige målinger, kortsigtethed og dilemmaer blev vendt på torsdagens åbne redaktionsmøde om kommunal impact.

"Det er altid vigtigt at evaluere, måle effekt, og undersøge, om indsatsen virker i en kommune. Men jeg tvivler på, om man arbejder målrettet med impact," siger en deltager til åbent redaktionsmøde. [Foto: Malene Nørby]

Kommuner træffer beslutninger, der påvirker tusindvis af mennesker, på daglig basis. Derfor er Impact Insider nysgerrig på at undersøge, hvordan impact ser ud fra et kommunalt perspektiv. 

Det blev vi klogere på til efterårets første åbne redaktionsmøde. 

Hvordan taler kommunerne om impact?

Er impact egentlig et begreb, som bliver brugt og målt på ude i kommunerne?

Ikke umiddelbart, var svarene fra læserne på redaktionsmødet. Nogle var ikke stødt på begrebet, før invitationen til det åbne redaktionsmøde dukkede op. Og det var også svært at sige, om kommunerne bruger en impact-model, hvor man måler blandt andet output og outcome. 

“Jeg tror, at man kalder det noget andet. Effekt måske. For det er altid vigtigt at evaluere, måle effekt, og undersøge, om indsatsen virker i en kommune. Men jeg tvivler på, om man arbejder målrettet med impact,” sagde en deltager. 

En anden var stødt på en samtalestarter om kommunal impact på linkedin, hvor kommentarer kaldte det for banalt: Selvfølgelig arbejder kommunerne med det – impact er bare et nyt, smart ord for det, de gør. 

Og det er måske ikke helt ved siden af. I hvert fald viser forskning af Karsten Storgaard Bjerre, som er chefkonsulent i Komponent, medlem af Impact Insiders bestyrelse og deltager på torsdagens redaktionsmøde, at kommunale sagsbehandlere umiddelbart oplever, at de i høj grad arbejder med at gøre en forskel og følge op på effekten af den. 

Det var også oplevelsen hos en deltager, som påpegede, at kommunens ansatte i samtaler med hinanden forholder sig meget til, om deres indsats gør en forskel. Udfordringen ligger nærmere i de økonomiske vilkår, som personalet er underlagt. 

“Nogle indsatser bliver måske ikke så vedvarende, som de kunne have været. For velfærd koster, og midlerne til det afhænger af, hvilke politikere, der er optaget af hvad,” sagde deltageren. 

Dilemmaer

Selv om Karsten Storgaard Bjerres ph.d. viser, at de kommunale sagsbehandlere oplever at gøre en forskel, står de ofte i et dilemma.

“I sager, hvor kommunerne får muligheden for at vælge mellem en billig vej eller en vej, som for eksempel vurderes bedst for et barn, så er det forskelligt, hvilken vej de går. Mange oplever dog, at det hyppigst er det umiddelbare økonomihensyn, der prioriteres,” forklarede han. 

Altså prøver sagsbehandlerne at gøre en forskel, men økonomiske udfordringer kan skubbe impact i baggrunden. 

Fællesskaber er svære at måle

Noget, der også var enighed om på redaktionsmødet var, at måling kan udfordre udfoldelsen af kommunal impact. 

For det er både svært at måle en effekt af en indsats på kort og langt sigt, og måle om det er netop dén indsats, der giver den ønskede effekt. Derfor kan kommunerne godt have en oplevelse af at skabe impact, men man ved ikke om målet nås på den lange bane. 

Samtidig kan det være svært at vide om man får fat på den rette målgruppe. 

“Målemæssigt kan man godt forestille sig, at der møder 200 mennesker op til et arrangement og går derfra med en følelse af fællesskab. Set fra én stol er det en kæmpe succes. Men set fra en anden stol kan de 200 mennesker være nogle, som i forvejen tager del i fællesskaber. Den hårde test er derfor at måle på ensomhed over tid, så man kan se om der er et fald i det,” sagde Karsten Storgaard Bjerre og fortsatte sine refleksioner: 

Hvor aktivt efterspørges sådanne målinger egentlig af vores politikere på kommunalt og statsligt niveau? Og påvirker måleresultatet egentlig de beslutninger, der efterfølgende tages?

Måler man på en indsats, bliver man måske stillet overfor et dilemma, som på den ene side er meget politisk, men som på den anden side også er politisk ubekvem. Den stramme statslige styring af kommunerne betyder også, at politikerne ofte er nødt til at prioritere økonomien. 


Dét og alle de andre pointer og spørgsmål fra redaktionsmødet synes vi er enormt interessante at arbejde videre med. Heldigvis fik vi nogle gode, konkrete historier med på vejen til det. Gik du glip af redaktionsmødet, men brænder inde med en historie, som du også synes vi skal dække, så skriv til os på carsten@impactinsider.dk eller malene@impactinsider.dk.

Mere du kan læse:

Viden udefra

Hvis vi for alvor skal hjælpe mennesker, skal vi blive bedre til at sætte systemerne til side og inddrage det enkelte menneske, skriver Helle...

Artikel

Beskæftigelsesprojektet Opgang til Opgang har skabt bedre trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet for familier i Gellerup, viser ny evaluering fra SUS - Socialt Udviklingscenter....

Artikel

KLAPjob hjælper mennesker med udviklingshandicap i beskæftigelse og er en samfundsøkonomisk gevinst, viser en analyse fra Social- og Boligstyrelsen. Men investeringen kan blive endnu...

Event

Hvordan ser impact ud, når man har den kommunale brille på næsen? Det vil vi forsøge at blive klogere på ved vores næste åbne...

Copyright © Impact Insider