Connect with us

Hvad søger du?

Værktøjer

Vil I måle, om I er gode til at arbejde med frivillige? Her er tre værktøjer

Mål på økonomi, effektivitet og trivsel, og få et billede af, hvor gode I er til at arbejde med frivillighed. I får materialerne i denne artikel.

1,6 millioner danskere udfører frivilligt arbejde hvert år. Hvordan måler man værdien af det?

Er I gode til at skabe rammerne for, at jeres frivillige virkelig kan gøre en forskel?

Det spørgsmål kan være svært at besvare, men i denne artikel fortæller Frederik Boll, hvordan Ingerfair går til opgaven.

I forbindelse med et projekt for Diakonissestiftelsen har Ingerfair udviklet tre pejlemærker, som til sammen giver et billede af, hvor godt en organisation arbejder med sine frivillige. Rammerne måler på økonomi, effektivitet og de frivilliges trivsel.

Impact Insider har fået lov til at lægge værktøjerne frem til brug for alle, der gerne vil være klogere på den frivillige dimension i jeres organisation.

For hvert pejlemærke er der en PDF og et excel-ark, som I selv kan udfylde i jeres arbejde. I finder materialerne her. Og er det ikke lige til at overskue, har Frederik Boll lovet at stå til rådighed. I kan fange ham på frederik@ingerfair.dk

PEJLEMÆRKE FOR ØKONOMI

PEJLEMÆRKE FOR EFFEKTIVITET

PEJLEMÆRKE FOR TRIVSEL

Mere du kan læse:

Artikel

Virksomheder skal gøre verden bedre og kunne dokumentere deres påstande, mener Richard Georg Engström. Med et nyt acceleratorforløb vil han bygge impact ind i...

Artikel

Companies must make the world a better place and be able to document their claims, says Richard Georg Engström. With a new accelerator course,...

Artikel

Databasen Upright giver indsigt i, hvordan flere end 10.000 selskaber påvirker verden. Min drøm er, at alle har adgang til reel information om virksomheders...

Artikel

The database Upright provides insight into how more than 10,000 companies influence the world. My dream is that everyone has access to real information...

Copyright © Impact Insider