Connect with us

Hvad søger du?

Værktøjer

Klumme: Sådan trænger I igennem til Borgen og borgmesteren. 5 ting at bide mærke i

I vil gerne have impact, men har I styr på den politiske dimension af jeres arbejde? Ved I, hvad I skal gøre for at trænge igennem den lydmur, der omgiver Borgen og borgmesterkontoret? Her er fem opmærksomhedspunkter fra Jakob Sand Kirk.

Det er afgørende at sammentænke jeres politiske interessevaretagelse med jeres øvrige aktiviteter. For de skal spille i takt, ellers undergraver de hinanden, skriver Jakob Sand Kirk. [Foto: JumpStory]

Flere og flere organisationer og virksomheder tænker og agerer professionelt i deres politiske interessevaretagelse. Men hvad skal man egentlig gøre for at få politisk gennemslagskraft?

Hvordan får man sin sag til at slå igennem på Borgen eller borgmesterkontoret? Hvordan sikrer man sine rammebetingelser? 

Det er på én gang meget enkelt og meget kompliceret. Mit helt korte svar er: Tag udgangspunkt i beslutningstagernes situation, vær systematisk, tænk langsigtet, handl agilt, og husk: det er et gentagent spil. 

Gennem mit arbejde med politisk interessevaretagelse og strategisk kommunikation i en lang række organisationer og virksomheder har jeg identificeret fem elementer, der skal være til stede for, at I på den lange bane kan levere helstøbt politisk interessevaretagelse. 

1: What’s in it for them

Al god interessevaretagelse starter med at sætte sig i beslutningstagernes sted. Prøv at besvare spørgsmålet: What is in it for them?

Hvis en sag skal bæres igennem, skal der være nok interessenter til at bære den – i Folketinget er det 90! Partierne er ikke valgt for at varetage dine interesser. Du skal forstå, hvordan I kan hjælpe dem.

Overvej derfor meget nøje, hvordan I mobiliserer nok beslutningstagere og meningsdannere, der har en interesse i at tage sagen til sig. Hvad er deres motivation til at gøre det? Hvordan hjælper det dem politisk? 

2: En god sag

Det skal være en god sag. Og ikke kun for jer. Jeres interessevaretagelse skal adressere et bredere problem for de aktører, I har dialog med, og for samfundet som sådant.

Det skal handle om at løse et fælles problem eller problemkompleks for offentligheden, for beslutningstageren og for din organisation eller virksomhed. Det er din opgave som interessevaretager at være støtten eller facilitatoren, der tålmodigt hjælper alle interessenterne med at få løst problemer hver især. 

3: Velfunderet og løsningsorienteret

I skal systematisk arbejde for at modne jeres sag, så den reelt bliver en god sag for dem, der kan og vil tage den til sig.

En moden sag er velfunderet og løsningsorienteret. I kan ikke forvente, at nogen vil tage jeres sag til sig, hvis I ikke kan dokumentere dens konsekvenser.

Der skal være et solidt fundament af analyse, der viser konsekvensernes omfang og omkostninger, samtidig med at der skal være mennesker og historier bag. Det er også vigtigt, at den har relevant folkelig opbakning og/eller pressemæssig bevågenhed.

Så skal der være konkrete, realiserbare løsninger, der er mulige for jeres samarbejdspartnere at bære frem. Ultimative løsninger og proklamationer er ikke interessevaretagelse. Det er ren kommunikation. 

4: Bagland, offentlighed og beslutningstagere 

I arbejdet med den politiske interessevaretagelse er det vigtigt ikke at tænke for snævert på henvendelser og møder med politikere, embedsmænd og organisationer.

I har som organisation eller virksomhed formentligt allerede en række forskellige medier og aktiviteter, der anvendt rigtigt kan styrke jeres politiske interessevaretagelse. 

Det er helt afgørende at tage et tværgående perspektiv, så I kan sammentænke jeres politiske interessevaretagelse med jeres øvrige udadrettede aktiviteter. For de skal spille i takt, ellers undergraver de hinanden.

Spiller de derimod i takt og modsvares af, hvordan I løser jeres kerneaktivitet og engagerer jeres bagland, så kan der opstå en positiv synergi, så I bedre når baglandet, offentligheden og beslutningstagerne.

5: Det gentagne spil

I får formentligt aldrig helt det, I ønskede. Men hvis I er dygtige, har dagsordenen flyttet sig, og der er nu bedre forståelse for jeres sag. Dermed er grundlaget lagt for næste runde. For politisk interessevaretagelse er et gentagent spil. 

Så brænd aldrig jeres broer, behandl alle jeres samarbejdspartnere godt og ærligt. Sats på langsigtede samarbejder og gensidig respekt.

Alt hvad I gør, skal kunne tåle forsiden og familiefrokosten, ellers er det ikke nogen god idé hverken etisk eller pragmatisk.


Jakob Sand Kirk har mange års erfaring i politisk ledede organisationer og virksomheder inden for fagbevægelse, arbejdsmarkedspension og den almene boligsektor. 
Han er i dag strategisk rådgiver med fokus på gennemslagskraft, strategi og organisationsudvikling og forfatter til bogen “Lobbyistens værktøjskasse”. Læs mere på www.sandkirk.dk eller kontakt Jakob på jakob@sandkirk.dk.
 


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Værktøjer

Alt for mange strategier samler støv på ledernes hylder. Hvordan får man dem ud at leve? Jakob Sand Kirk giver her sine bud på,...

Copyright © Impact Insider