Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Sådan kan teknologiske løsninger forstærke udbredelsen af sociale investeringer

Sociale investeringer og effektbaserede tilgange vinder frem i Danmark, men vi møder en række barrierer, når de skal udvikles i praksis. Automatiseringsteknologi og machine learning kan løse nogle af problemerne, påpeger Mikkel Munksgaard Andersen og Rasmus Brandenhof Rifsdal. Her giver de tre bud på hvordan.

Ny teknologi åbner for mere præcise og mere involverende målinger af social udvikling, skriver forfatterne.

Serie: Mål med mening
For 100 år siden gik Frederick Winslow Taylor i gang med stopur og målebånd. Hans ide var at fintune den industrielle produktion ved at effektivisere den menneskelige arbejdsproces.
Og han lykkedes med sit forehavende, men noget fulgte med.
I taylorismens kølvand fulgte monotoni, meningsløshed og stress. Et monster var født.
Nu måler vi igen. Vi vil kende den impact, vi skaber med vores indsatser. Og ligesom Taylors er vores intentioner gode. Vi vil gøre mest mulig gavn for hver eneste krone. Men hvordan undgår vi at skabe et nyt målemonster?
Impact Insider har inviteret en håndfuld indsigtsfulde mennesker til at dele deres viden om at måle. Men debatten er ikke en lukket fest. Vær med, og bidrag med perspektiver, der kan hjælpe os til at måle impact på meningsfulde måder.
Kontakt os på carsten@impactinsider.dk

Af Mikkel Munksgaard Andersen og Rasmus Brandenhof Rifsdal

Sociale investeringer er en ny måde at håndtere velfærdsudfordringer på og har fået stigende opmærksomhed over de seneste år i Danmark. Særligt sociale effektinvesteringer, også kaldet social impact bonds, er under udbredelse, og indtil videre er 13 investeringsprogrammer blevet sat i gang.

Siden den første social impact bond kom til verden i England i 2010, har der været diskussion om de ekstra administrative omkostninger, der kommer af programmernes øgede fokus på effektmåling. Derfor er det centralt at undersøge, om ny teknologi kan være med til at håndtere nogle af disse problematikker.

Vi giver her tre eksempler på områder, hvor teknologi kan spille en positiv rolle for udbredelsen af sociale investeringer.

💡 Vil du have hele historien?

Med adgang til Impact Insider får du indsigt i, hvordan man bedst skaber, måler og rapporterer impact.

Få inspiration og lær af de dygtigste.

Gratis prøveadgang »

Har du allerede abonnement? Log ind her:

Tryk for at kommentere

Mere du kan læse:

Artikel

Impact Insider skal hjælpe organisationer, virksomheder, fonde, investorer og offentlige institutioner med at finde ud af, hvordan de bedst gør gavn for samfundet –...

Inspiration

Socialt iværksætteri er noget af det mest meningsfulde, man kan foretage sig, og rammevilkårene er overordnet gode. Men der mangler sparring om bæredygtige forretningsmodeller,...

Artikel

Innovation er som en bibelsk plage, der fejer hen over organisationerne, mener professor ved Stanford Universitet Christian Seelos. Et vist mål af innovation er...

Inspiration

Foreningen FISKEN vil gerne måle, hvilken forskel den sociale organisations værested gør for brugerne. Men hvordan kan man det uden at spolere det fristed,...

Copyright © Impact Insider