Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: Impactledelse er ikke en titel eller en destination. Det er indvirkning, indflydelse og inspiration

Impactledelse handler om den indvirkning, man har på sine brugere, kunder, medarbejdere og dem, man sætter noget i verden for. Louise Møller Nielsen søger efter essensen i et nyt ledelsesbegreb, og tre stærke ledere sætter hende på sporet.

Sammen med mentaltræner Rasmus Lyhne vil Brian Mark fra Søllerød Kro forbedre arbejdsmiljøet i en uhyre stresset branche – også selv om det koster på profitten. [Foto: Louise Møller Nielsen]

Vi er kommet til anden artikel om impactledelse, som fortsat er sat under luppen her hos Impact Insider. 

Siden sidste artikel har jeg fået spændende tilbagemeldinger, feedback og input til de kommende artikler. Blandt andet fra Henriette Højer, stifter af Flexfabrikken, Claus Nielsen, CEO hos Sinatur, og ikke mindst den modige duo i form af køkkenchef på Søllerød Kro, Brian Mark og mentaltræner Rasmus Lyhne. Stor tak for at dele erfaringer, viden og refleksioner. 

Og lad os så komme i gang, for der er nok at tage fat på. 

For mange af de ovenstående ledere handler impactledelse om det aftryk og den indvirkning, man har på sine brugere, kunder, medarbejdere og dem, man sætter noget i verden for. 

Det er for Henriette Højer et spørgsmål om at gå forrest med en mission om at få flere i arbejde, for Brian på Søllerød Kro er det om at bevare et erhverv, der med dårligt ry og arbejdsforhold er i fare for at uddø, og hos Claus fra Sinatur Hotel & Konference er impactledelse ”et mindset, der udtrykkes ved, at dagen i morgen fylder mere end dagen i dag og at dine resultater har flere bundlinjer, som skal være i balance”. 

Et håndaftryk på verden

For mig er disse tre eksempler på impactledelse også eksempler på ledere, der bevidst vil sætte et håndaftryk i samfundet, frem for et fodaftryk. 

De forsøger at fremme positive betingelser for andre og gøre noget godt. Ikke mindre skade, men reelt vælge de gode handlinger til. 

Som Henriette siger:

Vi sætter jo alle aftryk på verden hver dag, nogle er bare lidt tilfældige, men positive. Andre sætter måske et negativt aftryk på verden, nogle gange på grund af at økonomiske hensyn kommer forrest, andre gange fordi man ikke har taget stilling eller måske fordi man er ligeglad”. 

Det handler om at beslutte sig for, at ville vælge det gode til og ud fra det skabe et meningsfuldt formål med sin organisation og i sin ledelse.  

Jeg er enig i Claus betragtning af impactledelse, når han siger at det er en ledelsesform, der inddrager og involverer hele organisationen på motiverende og engagerende måde, og hvor en bæredygtig fremtid er et centralt pejlemærke i alle dele af en organisations handlinger og indsatser. 

Det klemte S i ESG

I mine samtaler med Brian og Rasmus, Henriette og Claus ser jeg visse sammenhænge mellem impactledelse og det lidt klemte ”S” i ESG-begrebet. 

Hos Henriette og Brian, så er et ledelsesmæssigt fokus på sociale indsatser væsentlige. Henriette gør det i form af at få alle på banen og give arbejdsgivere adgang til mange kompetencer, som ikke nødvendigvis kan varetage en fuldtidsstilling, men som kan tilføre værdi. Samtidig giver hun det enkelte menneske en større livskvalitet og mening og oplever selv en tilfredsstillelse i at stile efter noget, der er større end en selv. 

For Brian handler det om at investere i sine medarbejders sundhed, at give dem bedre forhold som mennesker og at ændre narrativet om en branche, der har været og er hårdt ramt af et dårligt arbejdsmiljø, mental mistrivsel, pres og slid. Som udefrakommende var det også de briller, jeg så erhvervet gennem. Lige indtil jeg talte med Brian og så, hvordan han ved brug af mental træning, kommunikation og omsorg sørger for, at hans medarbejdere føler tryghed og livskvalitet.  

Brian har hverken studeret ledelse eller læst ledelsesbøger, og han bruger ikke ordet impactleder om sig selv. Han kan et håndværk, forstår sig på mennesker og har et mål om at skabe bæredygtige arbejdspladser til det hele menneske. Ved at reducere arbejdstiden får kokkene restitueret og kan være til stede i andre livsarenaer, og ja, det koster på profitten at skære i åbningstiderne på en michelinrestaurant. Til gengæld er det Brians klare ambition, at der også skal være en god og sund fremtid for danske kokke. 

Hos Sinatur Hotel & Konference er impact en del af kernestrategien, og de har som virksomhed udarbejdet en samfundsambition, der læner sig op ad FN´s verdensmål. Den tager udgangspunkt i, hvilken indvirkning de har som virksomhed på den verden, de er en del af, og den natur, de er omgivet af. Hos Claus er det vigtigt, at alle danner sig et indtryk af, hvordan de bedst prioriterer indsatser og ressourcer. 

En del af et større økosystem

Brian, Henriette og Claus arbejder alle i forskellige brancher og har forskellige ledelsesmæssige baggrunde, men de har det til fælles at de bevidst har valgt at se deres virke og erhverv i en større sammenhæng og som del af et økosystem. På hver sin måde udviser de karakteristika for impactledelse – både bevidst og ubevidst. 

Henriette vil bevidst bidrage til at løse sociale problemer samt fremme større livskvalitet for en vigtig og uundværlig del af befolkningen.

Brian gør det ved at fremme positive betingelser for sine medarbejdere og interesserer sig for deres trivsel og mentale sundhed. 

Claus integrerer impact på tværs af strategi, ledelse og aktiviteter og arbejder systematisk med flere overordnede målsætninger og årlige delmål, så hotelkæden løbende kan se, hvorvidt de er på rette vej.

Jeg synes, at de tre ledelsesportrætter nuancerer begrebet impactledelse og gør det mere levende end i de teoretiske termer. Det er en fordel, for i min optik er der en risiko for, at begrebet enten bliver for omfangsrigt til at forstå potentialet eller forsimples til blot at være endnu et moderne ledelsesbegreb. Denne fælde vil vi nødig falde i. 

Ser vi lidt på de mange fordele, som virksomheder kan opnå ved at arbejde med impactledelse, er listen omfattende og interessant. 

Dette vil jeg uddybe i den sidste artikel, hvor jeg også præsenterer Johan Dubert fra Impactly, der har udviklet et regnskabsprogram til at måle og arbejde med impact i virksomheder, fonde, NGO´er og organisationer, og som selv arbejder med impactledelse i forhold til organisationsdesign, mental sundhed, ”titler” og retorik. 

Har du input eller feedback, så send gerne en mail til louise@humant-arbejdsliv.dk. Måske denne serie om impactledelse er langt fra færdig… 


Louise Møller Nielsen har mere end 13 års erfaring i hhv. offentlig sektor og start-ups inden for ledelse, facilitering, rådgivning og konceptudvikling.

I foråret 2023 gjorde hun op med “det normale arbejdsliv” for i stedet at blive selvstændig og arbejder i dag med strategisk ledelsesrådgivning, design og udvikling af moderne ledelsesprincipper samt brugen af platforme og økosystemer i det 21. århundredes organisationer.

Louise skriver også klummer, laver podcast og holder workshops og foredrag.


Støt Impact Insiders impactjournalistik. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Artikel

Kantine-frokost- og cateringbranchen kan bidrage til en bæredygtig verden i højere grad, end den gør i dag. Mød to virksomheder, der arbejder på at...

Artikel

Danmark har kun knap to procent vild natur. Det er uhyggeligt, mener Aviaja Riemann-Andersen. Mød medstifter og direktør i virksomheden Agrain i denne uges...

Artikel

Skal du være first-mover på et område, som ingen har betrådt før, så er sårbarhed én blandt flere vigtige ledelsesværdier. Det mener stafetbærer og...

Artikel

Der er behov for en verdensøkonomi, hvor det aftryk, man sætter på kloden, er afspejlet i priserne på varer og tjenesteydelser. Det mener medstifter...

Copyright © Impact Insider