Connect with us

Hvad søger du?

Artikel

Mød dit nye grænseoverskridende medie

Impact Insider skal hjælpe organisationer, virksomheder, fonde, investorer og offentlige institutioner med at finde ud af, hvordan de bedst gør gavn for samfundet – og hvordan de måler og vurderer deres aktiviteter. Det kræver grænseoverskridende tænkning, siger Impact Insiders stifter og chefredaktør Carsten Terp.

"Vi vil skabe forbindelser og samtale mellem aktører, der arbejder med impact i forskellige sektorer," siger Impact Insiders stifter og chefredaktør, Carsten Terp.

Den korte historie om Impact Insider er både enkel og, ja, kort: Mediet skal hjælpe ngo’er, virksomheder, fonde, investorer og offentlige institutioner, så deres sociale indsats gør en positiv og målbar forskel i menneskers liv.

Den lange historie er både længere, mere nuanceret og temmelig ukonventionel. Så ukonventionel, at Impact Insiders stifter og chefredaktør Carsten Beck Terp-Nilsson har taget det usædvanlige valg at bede en utilsløret insider – et af sine egne bestyrelsesmedlemmer faktisk – interviewe ham om meningen med det hele. Meningen med mediet, dets mission og målsætninger.

Artiklen fortsætter herunder ↓

[mc4wp_form id=”90″]

Sådan en tilgang var ikke gået i den klassiske mediebranche. Hvad der på mange måder er selve pointen med Impact Insider: At være grænseoverskridende. Bryde grænserne mellem journalistik og aktivisme, mellem formidling og involvering, mellem ngo’er og medier, mellem erhvervsliv, den offentlige sektor og foreningslivet. Alt sammen med det formål at skubbe verden i en mere balanceret og bæredygtig retning.

Så lad os begynde med begyndelsen og få svaret på, hvorfor en garvet journalist med 25 års erfaring fra fag- og nichemedier som Tænk og Altinget pludselig føler sig kaldet til at sige sit gode redaktørjob op etablere et nyt medie:

Hvad er meningen? Hvorfor har du udviklet Impact Insider?

”Fordi vi i Danmark og globalt står konfronteret med nogle enorme problemer – klimakrisen, migration og ulighed for eksempel – som et hav af små og store aktører arbejder på at løse. Alle de her aktører – den enkelte kommune, interesseorganisationen, virksomheden, investoren – har ét helt grundlæggende behov til fælles: At finde ud af, hvordan de bedst gør gavn på deres område.”

”Det er Impact Insiders opgave: At hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de gør gavn. Hvordan skaber de positive effekter, og hvordan undgår de negative sideeffekter? Hvordan måler og evaluerer de, om de skaber den forandring, de ønsker at skubbe på?”

Impact er jo ikke et ord, vi ligefrem bruger ude ved kakkelbordene. Hvorfor har du valgt netop dét ord – og hvad betyder det egentlig?

”Impact er jo ikke ligefrem verdens smukkeste ord, og der er helt klar noget buzzword over det. Men det er faktisk dét begreb, som samler de meget forskellige aktører, som vi er sat i verden for at hjælpe. I ngo-sektoren, blandt investorer og fonde, i start-ups og store virksomheder og i den offentlige sektor er impact blevet et helt centralt begreb – også på dansk. Det er lidt mere omstændeligt at sige for eksempel samfundsaftryk eller ”tilsigtet positiv forskel”, som vel er det tætteste på en direkte oversættelse.”

”Og så ligger der også det signal i impact-begrebet, at vi har internationale ambitioner. Impact Insider skal udvikles og pilottestes i Danmark, men skal – hvis vi lykkes herhjemme – derefter ud og gøre gavn i verden. Det er jo ikke kun i Danmark, at organisationer, institutioner og virksomheder har brug for at vide, hvordan de kan måle og evaluere deres samfundsgavnlige effekt. Det er globalt behov.”

Så er det dét, der er Impact Insiders kerneydelse – at bidrage til, at vi får bedre effektvurderinger, målinger og evalueringer af vores gode gerninger?

 ”Ja, det er det helt klart – men med et par vigtige tilføjelser. Vi ønsker at hjælpe aktørerne til at måle og evaluere det rigtige. Der foretages jo ekstremt meget arbitrært og meningsløst måleri i både den offentlige sektor, i fonde og i erhvervslivet. Og alt for ofte måles der kun på output – altså det, der spyttes ud af maskinen – i stedet for at måle på den faktiske forandring, det outcome, der skabes.”

”Men vi vil også beskæftige os med ting, der ikke kan måles. Vi vil levere inspiration og guides, interaktion og samtale – og ikke mindst skabe forbindelser og samtale mellem aktører, der arbejder med impact i forskellige sektorer, så de kan lære hinanden at kende, få et community med fælles viden og fælles metoder og på den måde hjælpe hinanden.”

Du får næsten Impact Insider til at lyde som en aktivistisk ngo eller en tænketank. Jeg troede, det var et medie… ?

”Impact Insider er et medie – et digitalt nichemedie, der udkommer med tre-fem selvstændige journalistiske artikler og elementer i ét skarpt nyhedsbrev én gang om ugen. Men det er ikke forkert at sammenligne os med en tænketank og en ngo også. For vi er selv drevet af et klart formål, som rækker langt, langt ud over den klassiske journalistiske ambition om bare at afspejle og beskrive verden. Vi ønsker at samle aktører, som har samme ambition som os: at skabe forandring.”

Et par af journalistikkens kernedyder er jo uafhængighed og kritisk distance. Kan Impact Insider også levere kritisk journalistik om de rettroende insidere, som I samtidig er afhængig af at skabe gode vibrationer blandt og få finansiering fra?

”Den kritiske journalistiske tilgang er altafgørende for os, men vi vil levere en anden type kritisk journalistik end den, man typisk møder i nyhedsmedierne, hvor nye ideer, tanker og initiativer alt for ofte forsøges skudt ned med skepsis og kritiske standardspørgsmål, før man overhovedet finder ud af, hvad initiativet drejede sig om.”

”Vi vil selvfølgelig beskæftige os kritisk med det, der ikke skaber impact – eller skaber dårlig eller utilsigtet impact. Men mere end noget andet håber jeg, at Impact Insider kan blive det forum og fællesskab, hvor virksomheder, organisationer og institutioner føler sig så trygge, at de tør dele deres dårlige historier, problemer og udfordringer – for at få hjælp fra de andre i vores community. Og et sted, hvor der er plads til at folde visioner og nye ideer ud, så vi kan blive inspirerede og klogere i fællesskab.”

Jeres startfinansiering kommer jo fra to fonde – Oak Foundation og Bikubenfonden. Vil det ikke begrænse jeres muligheder for at gå kritisk til den fondssektor, som jo spytter milliarder af kroner i velgørende og samfundsgavnlige aktiviteter i det danske samfund?

”Nej, overhovedet ikke. Forudsætningen for, at fondene kan støtte os, er, at de ikke kan blande sig i det redaktionelle. Det har de ingen interesse i. Og det har vi selvfølgelig heller ikke.”

”Samtidig ved jeg fra de næsten 200 personer, jeg har interviewet og kommunikeret med i udviklingen af Impact Insider, at mange danske fonde har et oprigtigt og meget stort ønske om at få kritisk viden om, hvad der virker og ikke virker. Det er et af deres allerstørste behov. De ønsker sig lige så lidt som os et jubelmedie.”

”Men det er klart vores ambition, at Impact Insider økonomisk skal stå på egne ben og forretningsmæssigt alene hvile på indtægter fra vores abonnenter. Det vil jo være beviset på, at vi skaber en reel værdi for de formålsdrevne aktører, vi gerne vil hjælpe. De bedste medier er ikke på støtten. Og det vil selvfølgelig også stille os friere, at der slet ikke er nogen større donorer bag os.”

Impact Insider er etableret som forening og lægger fra land med først og fremmest at fokusere på socialsektoren. Skal der ændres på det, når I bliver økonomisk bæredygtige?

”Ja. Vi har vores hovedfokus på det sociale område – bredt defineret, så det også rummer problemstillinger inden for uddannelse, beskæftigelse, sundhed og psykiatri. Det er et område, hvor der lige nu sker en kolossal udvikling i forhold til at måle impact. Derfor er det et spændende sted at starte – og så er det også på det sociale område, de to fonde, der har givet os udviklingsstøtte, er aktive.”

”I næste fase skal vi etablere os som en selvstændig, økonomisk bæredygtig virksomhed og skalere vores organisation og forretning. I den forbindelse udvider vi vores fokus til i højere grad at omfatte klima og miljø. For virkeligheden er jo, at det grønne og det sociale hænger sammen. Og det vil kun blive sværere at adskille i fremtiden.”

Mere du kan læse:

Copyright © Impact Insider