Connect with us

Hvad søger du?

Evaluering

Læs VIVEs notat om Kaffe Karma her

Dette midtvejsnotat ser på den oplevede værdi hos udsatte borgere af at blive en del af den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karmas arbejdsfællesskab

VIVE har fulgt 70 socialt udsatte borgeres forløb i Kaffe Karma i halvandet år. [Foto: Kaffe Karma]

VIVE står for at evaluere den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karmas indsats for at hjælpe udsatte borgere på vej mod beskæftigelse.

I Kaffe Karma ansættes borgere på det sociale frikort, som giver dem mulighed for at tjene op til 20.000 kroner om året uden at blive trukket i kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.

Sammen med frivillige sælger de udsatte borgere kaffe fra baristacykler i Køge, Roskilde og København og kommer dermed ind i et arbejdsfællesskab, der kan styrke dem personligt og fagligt.

I dette midtvejsnotat ser VIVE på den forskel, de udsatte borgere oplever som følge af at være en del af Kaffe Karma.

Notatet følges op af en senere slutevaluering. Evalueringen af Kaffe Karma er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Resultater:

Fra juli 2020 til starten af november 2021 har 70 personer været ansat i Kaffe Karma og aflønnet på det sociale frikort. Cirka halvdelen af de ansatte har haft mindst fem vagter. Andre har haft ganske få.

Kaffe Karma favner en bred gruppe af ansatte. Der er både yngre og ældre, og der er forskel på graden af udsathed.

21 af de 70 ansatte har opnået anden form for lønnet beskæftigelse i den periode, hvor de har arbejdet hos Kaffe Karma I 14 tilfælde er der tale om ansættelser på det sociale frikort. De sidste syv er andre typer ansættelser. Det er ikke muligt at sige, om det er ansættelsen hos Kaffe Karma, der har banet vej for de andre job.

Metode:

Notatet er baseret på både kvalitative og kvantitative data. De kvantitative data er baseret på registreringer fra Kaffe Karma om for eksempel antal vagter og løntimer, samt på spørgeskemaer til de ansatte om deres livssituation og generelle trivsel. De kvalitative data består af interviews med ansatte og frivillige samt noter indsamlet i forbindelse med to feltstudier.

Forskerne bag:

Midtvejsnotatet er en del af en samlet evaluering af Kaffe Karma. Forskerne bag evalueringen er:

Seniorforsker Lars Benjaminsen: lab@vive.dk, 3348 0910
Forsker Theresa Dyrvig Henriksen: tfd@vive.dk, 3348 0848
Forsker Sine Kirkegaard: siki@vive.dk, 3348 0891

Midtvejsnotatet kan findes i sin helhed her hos VIVE.

Mere du kan læse:

Artikel

Impact Insider skal hjælpe organisationer, virksomheder, fonde, investorer og offentlige institutioner med at finde ud af, hvordan de bedst gør gavn for samfundet –...

Inspiration

Socialt iværksætteri er noget af det mest meningsfulde, man kan foretage sig, og rammevilkårene er overordnet gode. Men der mangler sparring om bæredygtige forretningsmodeller,...

Artikel

Innovation er som en bibelsk plage, der fejer hen over organisationerne, mener professor ved Stanford Universitet Christian Seelos. Et vist mål af innovation er...

Inspiration

Foreningen FISKEN vil gerne måle, hvilken forskel den sociale organisations værested gør for brugerne. Men hvordan kan man det uden at spolere det fristed,...

Copyright © Impact Insider