Connect with us

Hvad søger du?

Evaluering

Læs VIVEs notat om Kaffe Karma her

Dette midtvejsnotat ser på den oplevede værdi hos udsatte borgere af at blive en del af den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karmas arbejdsfællesskab

VIVE har fulgt 70 socialt udsatte borgeres forløb i Kaffe Karma i halvandet år. [Foto: Kaffe Karma]

VIVE står for at evaluere den socialøkonomiske virksomhed Kaffe Karmas indsats for at hjælpe udsatte borgere på vej mod beskæftigelse.

I Kaffe Karma ansættes borgere på det sociale frikort, som giver dem mulighed for at tjene op til 20.000 kroner om året uden at blive trukket i kontanthjælp eller anden offentlig ydelse.

Sammen med frivillige sælger de udsatte borgere kaffe fra baristacykler i Køge, Roskilde og København og kommer dermed ind i et arbejdsfællesskab, der kan styrke dem personligt og fagligt.

I dette midtvejsnotat ser VIVE på den forskel, de udsatte borgere oplever som følge af at være en del af Kaffe Karma.

Notatet følges op af en senere slutevaluering. Evalueringen af Kaffe Karma er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Resultater:

Fra juli 2020 til starten af november 2021 har 70 personer været ansat i Kaffe Karma og aflønnet på det sociale frikort. Cirka halvdelen af de ansatte har haft mindst fem vagter. Andre har haft ganske få.

Kaffe Karma favner en bred gruppe af ansatte. Der er både yngre og ældre, og der er forskel på graden af udsathed.

21 af de 70 ansatte har opnået anden form for lønnet beskæftigelse i den periode, hvor de har arbejdet hos Kaffe Karma I 14 tilfælde er der tale om ansættelser på det sociale frikort. De sidste syv er andre typer ansættelser. Det er ikke muligt at sige, om det er ansættelsen hos Kaffe Karma, der har banet vej for de andre job.

Metode:

Notatet er baseret på både kvalitative og kvantitative data. De kvantitative data er baseret på registreringer fra Kaffe Karma om for eksempel antal vagter og løntimer, samt på spørgeskemaer til de ansatte om deres livssituation og generelle trivsel. De kvalitative data består af interviews med ansatte og frivillige samt noter indsamlet i forbindelse med to feltstudier.

Forskerne bag:

Midtvejsnotatet er en del af en samlet evaluering af Kaffe Karma. Forskerne bag evalueringen er:

Seniorforsker Lars Benjaminsen: lab@vive.dk, 3348 0910
Forsker Theresa Dyrvig Henriksen: tfd@vive.dk, 3348 0848
Forsker Sine Kirkegaard: siki@vive.dk, 3348 0891

Midtvejsnotatet kan findes i sin helhed her hos VIVE.

Mere du kan læse:

Artikel

Socialt udsatte fryses ude af banksystemet: konti lukkes af bankerne, og de udsatte får nej til at oprette nye andre steder. Det fastlåser deres...

Artikel

Energi til Hinanden startede som en indsats for unge i udsatte positioner i Esbjerg. Med resultater over forventning vil kommunen nu udbrede metoden til...

Artikel

Reformkommissionen er kommet med sin sidste rapport. I den fremhæver de flere virksomme indsatser, som Impact Insider tidligere har fortalt om. Læs mere om...

Artikel

Virksomheder skal gøre verden bedre og kunne dokumentere deres påstande, mener Richard Georg Engström. Med et nyt acceleratorforløb vil han bygge impact ind i...

Copyright © Impact Insider