Connect with us

Hvad søger du?

Viden udefra

Klumme: Opgøret med bureaukratiet starter med inddragelsen af det enkelte menneske

Hvis vi for alvor skal hjælpe mennesker, skal vi blive bedre til at sætte systemerne til side og inddrage det enkelte menneske, skriver Helle Øbo. Hun er aktuel med bogen “Man møder et menneske”.

Forandring på socialområdet kræver, at vi erkender, at vi ikke kan have svarene på andre menneskers vegne på forhånd, skriver Helle Øbo. [Foto: JumpStory]

Af Helle Øbo

Hvad er det, der skaber effekt, når vi skal hjælpe mennesker, og hvorfor taler vi stadig om bureaukrati og uhensigtsmæssige styringsmekanismer i den offentlige velfærd version 2023?

Ineffektiv styring og bureaukrati er begreber, vi er nødt til at forholde os til, hvis vi vil være bedre til at hjælpe mennesker og forbedre samfundet. 

Uanset om man befinder sig i politiske, ledelsesmæssige eller medarbejderpositioner, så bærer de fleste af os et ønske om at gøre en forskel for samfundets mest sårbare.

Det kan derfor føles som et svigt af egne idealer, når man ser sig selv reduceret til en instans, der blot administrerer og forvalter lovgivning og ineffektive styringsmekanismer.

Vi har glemt, at det er et menneske, vi møder

Den offentlige velfærd er Danmarks største servicevirksomhed og måske den eneste, som ikke måler sine resultater på kundernes feedback. Jeg vil endda gå så langt som at påstå, at det er det eneste man ikke måler på. 

Til gengæld bruger vi uanede mængder af tid på at dokumentere og monitorere aktiviteter, minutter og diverse progressionsskemaer, som udfyldes af dem, der hjælper, frem for at hjælpe dem, der skal hjælpes. 

Vi har glemt, at det er et menneske, vi møder. Vi kan ikke blive ved med at kategorisere mennesker ud fra forudbestemte kasser og anvise dem vejen at gå uden nævneværdig involvering i hverken egen udfordring eller løsning. 

Forandring på socialområdet kræver, at vi erkender, at vi ikke kan have svarene på andre menneskers vegne på forhånd. Det forudsætter, at vi tager dialogen om, hvad der er alternativet til bureaukratiet. Det skriver jeg om i bogen “Man møder et menneske”. 

Alle skal inddrages – også borgeren

Jeg kalder det relationel velfærd. 

Når vi skal hjælpe et andet menneske, skal vi i vores hjælp prioritere relationen som vores centrale fokus og være optaget af, hvilken effekt vi skaber, frem for hvilke handlinger vi udfører. 

Borgeren skal inddrages, og vi skal samarbejde på tværs af alle niveauer i velfærdssystemet: Beslutningstagerne, der skal lede vejen ud af bureaukratiske vildfarelser. De modige ledere, der ønsker at gøre en forskel, men oplever, at velfærdssystemets logik er bygget på flere barrierer end bæredygtige løsninger. De faglige medarbejdere, som oplever, at de er indskrænket til forvaltning af et systems uhensigtsmæssige logikker og lovgivning.

Bedre hjælp for færre penge

I min bog udforsker jeg kompleksiteten på socialområdet og spørger tidligere socialministre, ledere og frontmedarbejdere, hvad, de tænker, er årsagen til systembarrierer og manglende effekt på socialområdet. Derudover kommer jeg med et bud på, hvilke principper for virksomme handlinger der er behov for, hvis vi skal skabe de nødvendige forandringer. 

Virksomme handlinger er for eksempel, at møderne med de sårbare familier ikke behøver at foregå i kommunens lokaler, men i stedet hjemme hos familierne – eller at vi skal være opmærksomme på at et problem kun er en del af beskrivelsen af den enkeltes livsfortælling.

Tilgangen er afprøvet gennem mere end 20 år, og siden 2019 har jeg samarbejdet med Aarhus Kommunes familiecenter om at omstille deres praksis, så rådgiverne møder udsatte familier med relationen som omdrejningspunkt. Resultaterne viser at, borgerne føler sig bedre hjulpet for færre penge. 

Hjælpen starter med, at systemet sættes til side, og de konkrete mennesker og deres ønsker og behov sættes i centrum.  

Det vigtige spørgsmål er ikke ”Har jeg gjort det, jeg skulle, rigtigt?”. Det er snarere “Er det, vi laver sammen, det, der virker for dig?”.


Helle Øbo er administrerende direktør for AskovFonden, som udvikler sociale løsninger for udsatte og sårbare og arbejder for at sætte sociale investeringer på dagsordenen herhjemme.

Hendes bog “Man møder et menneske” udkommer på Akademisk Forlag 20. september.


Støt vores impactjournalistik! Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Værktøjer

Hvad kræver det af en leverandør at komme i betragtning til en social effektinvestering? Jannik Tharben Buchholz gennemgår her seks punkter, som Den Sociale...

Event

Vanskelige målinger, kortsigtethed og dilemmaer blev vendt på torsdagens åbne redaktionsmøde om kommunal impact.

Artikel

Beskæftigelsesprojektet Opgang til Opgang har skabt bedre trivsel og tilknytning til arbejdsmarkedet for familier i Gellerup, viser ny evaluering fra SUS - Socialt Udviklingscenter....

Artikel

KLAPjob hjælper mennesker med udviklingshandicap i beskæftigelse og er en samfundsøkonomisk gevinst, viser en analyse fra Social- og Boligstyrelsen. Men investeringen kan blive endnu...

Copyright © Impact Insider