Connect with us

Hvad søger du?

Evaluering

Her er rapporten om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Ordinær uddannelse ser ud til at give bedre beskæftigelsesresultater end virksomhedsrettede indsatser, viser dette fællesnordiske studie af 280.000 flygtninge.

Danmark bør overveje at bruge flere kræfter på at opkvalificere flygtninges medbragte uddannelse, anbefaler et nyt studie. [Foto: Jumpstory]

Klik her for at læse artiklen: Danmark er Nordens bundprop, når det handler om at få flygtninge i job

VIVE står for den danske del af en større fællesnordisk analyse af integration af flygtninge på det skandinaviske arbejdsmarked.

Forskere fra Danmark, Norge og Sverige har fulgt 280.000 flygtninge, som har bosat sig i de tre lande i perioden fra 2008 til 2019. Det gør studiet til en af de mest omfattende undersøgelser, der er foretaget af integration i Norden.

Tidligere analyser har vist, at flygtninge har meget lav tilknytning til arbejdsmarkedet. De offentlige integrationsprogrammer er myndighedernes vigtigste virkemidler i forhold til at kvalificere nyankomne flygtninge til arbejdsmarkedet og gøre dem i stand til at forsørge sig selv.

I studiet sammenlignes integrationsprogrammerne og de resultater, der er opnået i de tre lande.

Studiet er udført på opdrag fra Nordisk Ministerråd.

Resultater:

Med den bredeste definition på beskæftigelse kommer omkring 60 procent af de mandlige flygtninge og 40-50 procent af kvinderne i arbejde i løbet af de første 11 år i et af de nordiske lande.

Tæller man kun dem, der opnår fuldtidsbeskæftigelse, er tallet betydeligt lavere: 35-40 procent af mændene og 15-20 procent af kvinderne er i fuld beskæftigelse.

Resultaterne er meget ensartede for Sveriges og Norges vedkommende, mens beskæftigelsen og lønindkomsten hos flygtninge, der er kommet til Danmark, er markant lavere.

Danmark bruger i højere grad end de andre nordiske lande virksomhedsrettede tiltag – primært virksomhedspraktik. Både Norge og Sverige satser mere på ordinær uddannelse. Herudover bruger Sverige løntilskud i langt højere grad end Danmark og Norge.

Analysen tyder på, at der er en kortvarig effekt af de virksomhedsrettede tiltag, men at virkningen er faldet, når den måles to år senere.

Omvendt tyder det på, at ordinær uddannelse har en længerevarende effekt, der sætter flygtningene i stand til i højere grad at bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet.  

Anbefalinger:

Studiet indikerer, at investering i ordinær uddannelse og anerkendelse af den uddannelse, som flygtningene har med sig fra hjemlandet, kan sikre flygtningene en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det anbefales at se nærmere på Sveriges systematiske registrering og opkvalificering af flygtningenes medbragte uddannelser.  

Metode:

I studiet anvendes registerdata på den fulde population af flygtninge, der er kommet til Danmark, Norge eller Sverige i perioden 2008-2019. 

Forskerne estimerer modeller for beskæftigelsessandsynligheden fordelt på år efter ankomst og korrigerer for forskelle i flygtningenes baggrund. Det giver mulighed for at sammenligne beskæftigelsesprofiler for flygtningene i de tre forskellige lande.

De individuelle beskæftigelsesprofiler sammenholdes med den beskæftigelsesindsats, flygtningene har modtaget.

Forskeren bag:

Seniorforsker Iben Bolvig: ibbo@vive.dk, 6169 8610

Analysen kan findes i sin helhed her hos VIVE.

Mere du kan læse:

Viden udefra

Vi vil få virtuelle sagsrådgivere i kommunerne. At være frivillig vil blive det nye sort. Der vil komme et lovforslag om, at det offentlige...

Podcast

En freelancerevolution ruller ind over verden. Stadig flere efterspørger autonomi, fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid. Det er temaet for et af ugens...

Artikel

Flere feriedage og mere fleksibilitet kan få en stor gruppe ældre til at udskyde pensionsalderen, viser undersøgelse. Der er potentielt store gevinster at hente...

Podcast

Hvordan får vi genoprettet balancen mellem menneske og natur? Regenerativ ledelse er et af de to emner, Louise Møller Nielsen tager under behandling i...

Copyright © Impact Insider