Connect with us

Hvad søger du?

Værktøjer

Guide til grønne iværksættere: Disse seks trædesten skal jeres virksomhed hvile på 

Skal jeres nye, grønne virksomhed godt fra start, er der seks nøglekompetencer, som er vigtige at arbejde ind i virksomheden. Læs her, om I er på kursen mod succes, ifølge en ny undersøgelse fra CompetencySpace.

Hvad skal der til for at få succes som grøn iværksætter? Læs de seks bud fra CompetencySpace her. [Foto: JumpStory]

Hvad skal der til for at få succes som grøn iværksætter? 

Dét spørgsmål har seks erfarne og succesfulde grønne, danske iværksættervirksomheder svaret på i en ny undersøgelse fra CompetencySpace. 

Guldkornene fra de grønne virksomhedssucceser, der tæller Blue Lobster, Green Survey, Kaffe Bueno, Kanpla, Lala Toys og New Loop – som alle er udpeget til undersøgelsen af DISIE, Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship – er samlet i et nyt såkaldt kompetencekort for grønne virksomheder. 

Kompetencekortet er udviklet af CompetencySpace, der arbejder med forskningsbaseret kortlægning og håndtering af nye kompetenceområder for virksomheder. Kortet giver indblik i de vidensområder, som respondenterne finder vigtigst for at opnå succes som grøn iværksætter.

Læs her budene på hvilke seks nøglekompetencer, som grønne iværksættervirksomheder skal have styr på.

1. Vær grønne i kernen 

Hvad er ideen bag jeres nye virksomhed? Og hvad gør ideen grøn?  

Er I grønne iværksættere, er det naturligvis vigtigt, at jeres virksomhed kredser om en grundlæggende grøn akse. Spørg jer selv, hvordan de klassiske grundelementer, som enhver virksomhed hviler på, er tænkt ind i en grøn sammenhæng hos jer: Hvordan er jeres virksomhedsidé grøn? Hvordan skaber I en grøn forretningsmodel – herunder en grøn værdikæde? Og hvordan får I skabt en grøn strategiudvikling

Det er en god idé at få ekstern hjælp til at udvikle virksomhedens langsigtede strategier. Det kan være rådgivning fra interessenter og netværk i form af konsulenter, advisory boards og bestyrelser til eksempelvis opstilling af grønne mål.

2. Udnyt bæredygtighedsdiskursen 

Der hersker i disse år en grøn diskurs i samfundet. Og det er til jeres fordel, hvis I udnytter strømningen med omtanke.  

Tænk ind, hvordan I kan bruge diskursen til at markedsføre jeres grønne virksomhed. Kommuniker tydeligt, hvilket bæredygtigt bidrag, I yder. Vis for eksempel hvilke miljømæssige fordele, der er ved jeres produkter og løsninger. Her kan det være godt at blive valideret eksternt – for eksempel gennem cradle-to-cradle-analyser og livscyklusmodeller. 

Netop fordi, der lige nu er grønt momentum i samfundet, er det vigtigt, at I gør jer tanker om, hvordan I profilerer jer på områder, der ikke i forvejen er overprofilerede. Hvordan er I unikke? Og hvordan tapper I – på bæredygtig vis – ind i et overset hul på markedet? 

Og undgå da for guds skyld greenwashing!

3. Tænk etisk, agér etisk 

At være en grøn virksomhed er tæt knyttet sammen med også at agere etisk og moralsk forsvarligt i den verden, der omgiver jer. 

Det er op til den enkelte virksomhed hvilke tanker, I gør jer om netop jeres etiske og moralske kodekser, og hvordan I i praksis vil handle i overensstemmelse med det. Det vigtige er, at I tager ansvaret på jer fra start.

Og så snart I har jeres etiske spilleregler på plads, så skab synlighed omkring dem!

4. Sælg jer grønt 

Det vigtigste redskab i værktøjskassen, når I skal sælge og markedsføre jeres grønne iværksættervirksomhed, er at udnytte bæredygtighedsdiskursen. Og husk at kommunikere i et sprog, som den almindelige borger kan forstå. 

Derudover skal I som ny, grøn virksomhedsspire gøre jer selv og den værdi, I skaber, så synlig som muligt: Deltag eksempelvis i netværksarrangementer, pitch-konkurrencer og hold oplæg på konferencer. 

5. Kend jeres interessenter og loven

Hvem er vigtige at få med ombord for, at I lykkes med jeres grønne hjertebarn? Rekruttering af de rette partnere og medarbejdere er afgørende. Ergo; få styr de dygtige mennesker på jeres felt, som kan være nyttige at knytte bånd til og måske ansætte på sigt. 

Ligesom I skal kende de menneskelige ressourcer indenfor jeres niche, skal I også sætte jer ind i lovgivningen, som vedrører jeres grønne start up. Hvilke politiske, økonomiske og juridiske barrierer risikerer I at støde på? Og hvilke potentialer venter jer? 

6. Ja, økonomien tæller 

Vær økonomisk konkurrencedygtige! I skal konkurrere med en række andre virksomheder – sorte såvel som grønne – på markedet, og derfor er prisen på jeres løsninger og produkter et afgørende parameter. 

Fremhæv for eksempel hvilke økonomiske besparelser, kunden får ved at vælge netop jer. Eller vis, hvordan der er god forbrugerøkonomi i det, I tilbyder. 

Mere du kan læse:

Artikel

Med brug af kunstig intelligens har tech-firmaet SpectrEco analyseret 77 brancher og forbundet dem til alle krav og standarder om ESG og bæredygtighed i...

Viden udefra

Forsikringsprodukter kan forekomme kedelige, men de er i deres essens designet til at gøre gavn. Tænk formål og mening ind i nye produkter, og...

Artikel

Using artificial intelligence, the tech company SpectrEco has analyzed 77 industries and connected them to all requirements and standards on ESG and sustainability in...

Viden udefra

Insurance products may seem boring, but at their core they are designed to do good. Think purpose and meaning into new products and you...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider