Connect with us

Hvad søger du?

Værktøjer

Guide: Hvad betyder ESG for min SMV?

ESG-rapportering er ikke et lovkrav for små og mellemstore virksomheder. Men det er en mulighed for at gøre bæredygtighed til business. Freja Ludvigsen forklarer her i tekst og video, hvordan du kommer i gang.

SMV'er vil i stigende grad blive omfattet eller påvirket af krav om rapportering af ESG-data for at kunne levere til store virksomheder. [Foto: JumpStory]

ESG, CSRD, CSR, EGS. Hvad ser du, når du læser forkortelserne – bureaukrati eller business?

Lyder det som et hemmeligt kodesprog for dig? 

Så er det nok fordi du har startet din virksomhed i en tid, hvor der ikke var så mange regler for jeres påvirkning af mennesker og miljø.

Det ændrer sig nu! 

EU’s direktiv, CSRD, pålægger store virksomheder at følge en EU-standard for ESG-data fra 2024. ESG står for environmental, social og governance, og det handler om at rapportere om virksomhedens bæredygtighed på tre områder: Miljø, mennesker og styring.

I denne video fra bæredygtighedsplatformen Greenlink kan du på under to minutter høre Freja Ludvigsen forklare, hvorfor og hvordan du kommer i gang. 

SMV’er rammes indirekte

ESG-rapportering er ikke et lovkrav for SMV’er. Men flere og flere store virksomheder stiller krav til deres underleverandører. De beder om data for jeres produkter, som kan indgå i deres ESG-rapportering. De kan bede om data for områder som

  • Miljøforhold og klimapåvirkning
  • Sociale forhold og personaleforhold
  • Antikorruption og bestikkelse
  • Overholdelse af menneskerettigheder.

Du vil altså i stigende grad opleve at blive omfattet eller påvirket af krav om rapportering af ESG-data for at kunne fortsætte som underleverandør til store virksomheder. 

Mange store virksomheder kommer dermed til at sortere i deres liste af underleverandører, og på sigt vil mange SMV’er opleve at blive valgt fra, fordi de ikke i tilstrækkelig grad kan dokumentere, at de lever op til de nye krav.

Er I klar?

Er din virksomhed klar til at levere data, der gør, at I kan blive ved med at være relevante på markedet?

En analyse fra Nykredit tager temperaturen på SMV-virksomhedernes parathed i forhold til den grønne omstilling i 2023. Den viser, at

  • Kun hver tredje virksomhed har sat mål for arbejdet med den bæredygtige omstilling
  • Kun hver fjerde virksomhed har sat konkrete mål for reduktion af deres klimabelastning
  • Kun hver fjerde virksomhed har afdækket deres klimabelastning.

Mange SMV’er er med andre ord slet ikke klar til den nye virkelighed.

Få et forspring i markedet

Selv uden lovgivningsmæssige krav kan det være en god idé at komme i gang med ESG-rapportering som en del af din forretningsstrategi.

Det kan give dig et forspring i markedet, styrke dit omdømme, øge din konkurrenceevne og tiltrække nye kunder og samarbejdspartnere. Det kan også hjælpe dig med at identificere og reducere risici, spare omkostninger og forbedre din indtjening.

Risiko for at fare vild i data-junglen

I Nykredits analyse af SMV’ernes parathed til bæredygtighed svarer 49 procent, at det er en jungle at navigere i de nye krav til bæredygtighed.

Virksomhederne peger på barrierer som manglende betalingsvillighed for bæredygtighed blandt kunderne, dokumentation og krav, frygt for fremtiden og manglende viden og teknologiske løsninger.

Brancheforeningen SMVDanmark frygter for konsekvenserne af presset på deres medlemmer. De efterspørger digitale løsninger, som gør det nemt at komme i gang og levere de rette data. 

Som de skriver i et indlæg i Sustain Report: SMV’ernes CSRD-rejse er ikke lige ud af landevejen


Freja Ludvigsen er cand.scient.pol. og tidligere journalist, iværksætter, managementkonsulent, interessevaretager og offentlig leder. 

Hun var indtil 2021 erhvervsudviklingschef i Gladsaxe Kommune og var med til at skabe to bæredygtige corporate-startup miljøer, Alfa Laval Innovation House og Verdensmålshuset. Freja er forfatter til bogen “Hvad kan startups, som vi ikke kan? En guide til bæredygtig vækst i partnerskab” og driver Partnerskaberne ApS med en mission om at hjælpe etablerede virksomheder og organisationer med at blive klar til fremtidens bæredygtige vækst. 


Denne artikel indgår i Impact Insiders samarbejde med platformen Greenlink, der har som mål at gøre bæredygtighed til business for SMV’er. 

Du kan finde flere værktøjer til arbejdet med din virksomheds bæredygtighed på http://www.greenlink.dk

Mere du kan læse:

Artikel

Med brug af kunstig intelligens har tech-firmaet SpectrEco analyseret 77 brancher og forbundet dem til alle krav og standarder om ESG og bæredygtighed i...

Viden udefra

Forsikringsprodukter kan forekomme kedelige, men de er i deres essens designet til at gøre gavn. Tænk formål og mening ind i nye produkter, og...

Artikel

Using artificial intelligence, the tech company SpectrEco has analyzed 77 industries and connected them to all requirements and standards on ESG and sustainability in...

Viden udefra

Insurance products may seem boring, but at their core they are designed to do good. Think purpose and meaning into new products and you...


Foreningen Impact Insider
Lygten 39
2400 København NV
CVR: 42681709


Ansv. Chefredaktør
Carsten Terp
Tlf: 7195 9295
carsten@impactinsider.dk


Copyright © Impact Insider