Connect with us

Hvad søger du?

Inspiration

Den indre balance er nu sat på formel: Her er de 23 Inner Development Goals

Stress, udbrændthed og manglende arbejdsglæde. Der er nok at tage fat på. Nye udviklingsmål skal styrke den mentale balance hos den enkelte og i fællesskaber som arbejdspladser. Eva Damsgaard fra Capio Consult har venligt udlånt sin oversættelse af de 23 mål.

Fem overkategorier med til sammen 23 punkter udgør Inner Development Goals.
Være – at relatere til sig selv

Indre kompas

At have en dybfølt ansvarsfølelse og et engagement i værdier og formål, der vedrører helhedens bedste

Integritet og autenticitet

Et engagement og en evne til at handle med oprigtighed, ærlighed og integritet

Åbenhed og lærende mindset

At have en grundlæggende nysgerrighed, en vilje til at være sårbar, at omfavne forandring og udvikle sig videre

Selvbevidsthed

At være i reflekterende kontakt med egne tanker, følelser og ønsker. At have et realistisk selvbillede og evne til at regulere sig selv

Nærvær

Evnen til at være til stede her og nu, uden fordomme og i en tilstand af åben tilstedeværelse

Tænkning – kognitive færdigheder

Kritisk tænkning

Færdigheder til kritisk at forholde sig til gyldigheden af synspunkter, konklusioner og planer

Kompleksitetsbevidsthed

Forståelse for og færdigheder i at arbejde med komplekse og systemiske forhold og kausalitet

Perspektiveringsfærdigheder

Færdigheder i at opsøge, forstå og aktivt gøre brug af indsigter fra modsatrettede perspektiver

Meningsskabelse

Færdigheder i at se mønstre, strukturere det ukendte og være i stand til bevidst at skabe historier

Langsigtet orientering og visionsskabelse

Langsigtet orientering og evnen til at formulere og fastholde engagementet i de visioner, der relaterer sig til den større kontekst

Relatere – omsorg for andre og verden

Anerkendelse

At forholde sig til andre og til verden med en grundlæggende følelse af anerkendelse, taknemmelighed og glæde

Forbundethed

At have en klar følelse af at være forbundet med og/eller være en del af en større helhed, såsom et fællesskab, menneskeheden eller naturen

Ydmyghed

At kunne handle i overensstemmelse med situationens behov uden bekymring for sin egen betydning

Empati og medfølelse

Evnen til at forholde sig til andre, sig selv og naturen med venlighed, empati og medfølelse samt intentionen om at adressere lidelse relateret hertil

Samarbejde – sociale færdigheder

Kommunikationsfærdigheder

Evne til virkelig at lytte til andre, skabe ægte dialog, forsvare egne synspunkter dygtigt, håndtere konflikter konstruktivt og tilpasse kommunikationen til forskellige grupper

Samskabelse

Færdigheder og motivation til at opbygge, udvikle og facilitere samarbejdsrelationer med forskellige interessenter, præget af psykologisk tryghed og ægte samskabelse

Inkluderende mindset og interkulturelle kompetencer

Vilje og kompetence til at omfavne diversitet samt inkludere mennesker og grupper med forskellige synspunkter og baggrunde

Tillid

Evne til at have tillid samt til at skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer

Evne til at mobilisere

Færdigheder i at inspirere og mobilisere andre til at engagere sig i fælles formål

Handle – at drive forandring

Mod

Evne til at forsvare værdier, træffe beslutninger, være handlekraftig og – om nødvendigt – at udfordre og ruske op i eksisterende strukturer og synspunkter

Kreativitet

Evnen til at skabe og udvikle originale idéer, være innovativ og villig til at nytænke konventionelle mønstre

Optimisme

Evnen til at opretholde og kommunikere en følelse af håb, positiv tilgang samt tillid til at meningsfuld forandring kan finde sted

Vedholdenhed

Evnen til at opretholde engagement og forblive beslutsom og tålmodig, selv når indsatsen tager lang tid om at bære frugt


Tak fordi du læser Impact Insider. Som samfundsiværksætter eller investor ved du, at kvalitet ikke er gratis. Vi er afhængige af, at abonnenter betaler for vores journalistik. Så hvis du synes, det er værd at have et uafhængigt specialmedie, der konstant jagter de bedste og mest effektive løsninger på samfundsproblemer, kan du tegne abonnement her.

Mere du kan læse:

Artikel

Virksomheder skal gøre verden bedre og kunne dokumentere deres påstande, mener Richard Georg Engström. Med et nyt acceleratorforløb vil han bygge impact ind i...

Artikel

Var det noget at tilbringe en lørdag med musik og gode samtaler på Heartland Festivalen på Fyn? Vi kan sende otte af vores abonnenter...

Artikel

Direktør for Give Steel Torben Larsen har en opfordring til erhvervslivet: Det er på tide, at flere virksomheder tager ansvar for mennesker på kanten...

Viden udefra

Bæredygtig ledelse kræver et nuanceret beslutningsgrundlag. Og impact-beregninger, der giver kendskab til den totale værdi, en organisation skaber på sociale, miljømæssige og økonomiske parametre,...

Copyright © Impact Insider